19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Místní vyhláška

Účinnost

Popis Zrušení vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č. 10/1999

Účinnost: 3.4. 1999

O závazné části územního plánu sídelního útvaru Stará Ves

Zrušeno opatřením obecné povahy 11.10.2017 - ÚP Stará Ves

Nařízení obce Stará Ves 1/2010 Účinnost:1.11.2010 Kterou se pro obec Stará Ves stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Stará Ves nezajišťuje  
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves 1/2006 Účinnost: 4.4.2006 Kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Obce Stará Ves Č. 10/99 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Stará Ves Zrušeno opatřením obecné povahy 11.10.2017 - ÚP Stará Ves
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.2/2010 Účinnost: 1.1.2011

O místním poplatku ze psů

Zrušeno OZV č.3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.3/2010

Účinnost: 1.1.2011

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zrušeno OZV č.4/2019

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č. 1/2012

Účinnost:21.6.2012

Kterou se stanoví společný školský obvod základní školy zřízené obcí Stará Ves  
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves 2/2012

Účinnost: 1.1.2013

 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušeno OZV č.2/2015
Nařízení obce Stará Ves 1/2014

Účinnost: 26.12.2014

Tržní řád  
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.1/2015

Účinnost:27.4.2015

 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves Zrušeno OZV č.1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.2/2015

Účinnost:1.1.2016 

O  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušeno OZV č.2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.1/2019

Účinnost:1.1.2020 

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves
 Zrušeno OZV č.3/2021
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.2/2019

Účinnost:1.1.2020 

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Zrušeno OZV č.1/2021
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.3/2019

Účinnost:1.1.2020 

O místním poplatku ze psů  Zrušeno OZV č.2/2023
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.4/2019

Účinnost:1.1.2020 

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č. 4/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.1/2021

Účinnost:1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zrušeno OZV č.2/2021
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.2/2021 Účinnost:1.1.2022 Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 Zrušeno OZV č.1/2022
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.3/2021 Účinnost:1.1.2022 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 Zrušeno OZV č.1/2023
Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.1/2023 Účinnost:1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.1/2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 
 Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.2/2023  Účinnost:1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.2/2023

o místním poplatku ze psů

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva 2014-2018 - archiv

Usnesení zastupitelstva 2018-2022 - archiv

Nařízení obce

Vnitřní předpisy