Fulltextové vyhledávání

29. 6. Petr a Pavel

Zítra: Šárka
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality

Aktuality


Prázdninový myslivecký den - Přestavlky 2. 7. 2022

Datum konání: 2. 7. 2022

mylivecký den 2022.jpg



Prázdninová myslivecká noc - Přestavlky 2. 7. 2022

Datum konání: 2. 7. 2022

mylivecká noc 2022..jpg



POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE

V souvislosti s přijetím zákona č. 47/2020 Sb. byla krajům uložena povinnost vybudovat
do 30. června 2023 digitální technické mapy krajů (dále jen „DTM“). Krajský úřad Olomouckého kraje
aktuálně pracuje na pořízení Digitální technické mapy Olomouckého kraje (dále jen „DTM OK“), což
představuje pořízení informačního systému DTM a pořízení dat pro naplnění DTM OK.

Sběr dat probíhá několika způsoby, především se jedná o:
- pořízení leteckých měřických snímků území kraje a z nich odvozené ortofotomapy;
- pořízení dat silnic II. a III. třídy;
- pořízení dat základní polohové situace cca 30 m od silnice;
- data technické infrastruktury.


V rámci projektu Pořízení dat pro projekt DTM OK je pořizována základní polohová situace komunikací.
Aby byla dodržena požadovaná přesnost následného mapování, je nutné jako podklad pro mobilní
mapovací nájezd vytvořit vlícovací a kontrolní body, které jsou pro tento projekt řešeny dle Technické
přílohy, která je součástí zadávací dokumentace a je nutné je dodržet.


Vlícovací body musí být umístěny v tělese komunikace a bez nich není možné dodržet předepsané
parametry. Vlícovací bod je geodeticky zaměřen a následně jsou data, která vzniknou z mobilního
mapování pomocí vlícovacích a kontrolních bodů zpřesňována.

cesta.JPG
Obr. č. 1: Grafické značení vlícovacích a kontrolních bodů.


V posledních dnech se bohužel setkáváme s případy, kdy jsou tyto body ničeny – zamalovány černou
či jinou barvou, což znamená, že se tyto body musí opětovně namalovat a geodeticky zaměřit. Proto
se na Vás obracíme s prosbou, abyste tyto body nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.

V následujících týdnech budou tyto značky využity pro mobilní mapování, kdy na území Olomouckého
kraje (na silnicích II. a III. třídy) začnou jezdit speciálně osazené automobily kamerami a budou provádět
mapování.


Pokud budete mít další dotazy ke vzniku DTM OK či průběhu mapování, obracejte se na koordinátorku
DTM Ing. Mgr. Evu Sztwiorokovou (e.sztwiorokova@olkraj.cz, tel. č.: 585 508 438).



Pomoc Ukrajině

 

ua.jpg

Níže uvádíme některé weby organizací, které organizují finanční sbírky:
ADRA - https://adra.cz/
Český červený kříž - https://www.cervenykriz.eu/
Charita ČR - https://www.charita.cz/
Člověk v tísni - https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove

 

Aktuální informace poskytuje web  Olomouckého kraje: www.krajpomaha.cz

 



Poplatky 2022

Splatnost k 30. 4. 2022
- poplatek za komunální odpad 600,-- Kč/poplatník
s trvalým pobytem, majitel nemovitosti bez trvalého pobytu

- poplatek za psa 100,-- Kč/pes

Splatnost k 30. 6. 2022, 31. 12. 2022
Stočné: - dle náměru od Vak Přerov 11/2021 - 11/2022
- vlastní studna - paušál 35 m3/poplatník/rok
11/2021 - 11/2022          29,-- Kč včetně DPH/m3

Splatnost k 30. 6. 2022
- nájem stromů (právo očesání)

Úhrada poplatků:
- hotově nebo platební kartou - pondělí a středa 7:30 - 12:00,
13:00 - 16:30 hod.

-převodem na účet 22025831/0100, var.sym. číslo popisné,
evidenční

 

Upřednostňujeme platby převodem na účet obce.