Fulltextové vyhledávání

8. 4. Ema

Zítra: Dušan
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality

Aktuality


Finanční úřad - informace k daňovému přiznání, COVID-19 - nové dokumenty

Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání

 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště v Olomouci, Šternberku,
Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku žádají poplatníky,
kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, aby v maximální možné míře využili
elektronickou formu podání.
Pokud poplatník nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem ani datovou schránkou,
není to překážka pro elektronickou formu podání. Podání lze učinit prostřednictvím aplikace
EPO, dostupné na www.daneelektronicky.cz. Jedinou podmínkou je jeho následné potvrzení
ve formě vlastnoručně podepsaného jednostránkového formuláře, jehož vytisknutí je součástí
aplikace EPO. Daný formulář stačí podepsat a zaslat jako běžnou poštovní zásilku
na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, a to do 5 dnů od elektronického odeslání
přiznání.
Poplatníci mohou vyplněné daňové přiznání poslat i běžnou poštou, vhozením do schránky,
bez nutnosti návštěvy finančního úřadu nebo pobočky pošty.
Pro zamezení šíření nákazy nemoci COVID-19 při osobním podání daňového přiznání jsou
na územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj umístěny SBĚRNÉ BOXY,
do kterých je možné přiznání vhodit i mimo provozní dobu podatelny, která je v souvislosti
s Usnesením vlády č. 279 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
23. 3. 2020 omezena pouze na pondělí a středu v době od 8.00 do 11.00 hodin. Tyto sběrné
boxy budou k dispozici až do skončení omezené provozní doby podatelen.
V případě zaslání daňového přiznání běžnou poštou či vhození daňového přiznání
do sběrného boxu, platí, že pokud bude v podání či na obálce uvedeno telefonní číslo, zašle
finanční úřad na toto číslo potvrzující SMS zprávu, že daňové přiznání bylo přijato.
Sběrné boxy budou vybírány denně, daňová přiznání z nich vyjmutá budou opatřena podacím
razítkem s datem jejich vyjmutí. Před vhozením do sběrného boxu doporučujeme přiznání
a jeho případné přílohy vložit do obálky či jinak spojit, tak, aby nedocházelo k jejich oddělení.
Na územních pracovištích v Litovli a Konici, která jsou po celou dobu vyhlášeného nouzového
stavu na území České republiky uzavřena, sběrné boxy pro podání daňového přiznání
umístěny nebudou.

Přerov Wurmova 2831/4 za vstupními dveřmi pondělí – pátek
6:00 – 17:30 hod.


 TZ FÚ pro OLK - Sběrný box.pdf

 

 

V INFORMACÍCH v záložce COVID-19: INFORMACE PRO OBČANY byly přidány následující dokumenty:

30. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
TZ FÚ pro OLK - Sběrný box.pdf

Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání

khs-verejna-vyhlaska-ze-dne-29-3-2020-5e80adc22eafb.pdfu Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje - ukončení platnosti a účinnosti mimořádných opatření ze dne 16. 3. 2020 a 24. 3. 2020
sb048-20.pdf 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 

Klikněte na následující odkaz:

Úvod > Informace > COVID-19: informace pro občanyKoronavirus - COVID19 - další nové vydané dokumenty a odkazy

V INFORMACÍCH v záložce COVID-19: INFORMACE PRO OBČANY byly přidány následující dokumenty:

25. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
IHOABMZAN3WR.pdf

Vláda schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem
osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi
8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:
-osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
-osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného
doprovodu,
-zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou
službu,
-majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru
a dále nařizuje podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického
zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m²,

aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou
držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, uvedeného v příloze tohoto usnesení.

sb045-20-AK.pdf

Sbírka zákonů -

122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

doporučení - záznamy.pdf Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje doporučuje všem osobám nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

vyzva_obcanum.pdf

formular_karantena_20200324.docx

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje - výzva pro všechny osoby, nacházející se od 16.3.2020 od 03:00 hod uvnitř i vně  katastrálních území  obcí Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka (dále jen katastrální území),  a v důsledku  těchto mimořádných opatření nebyly vpuštěny do těchto katastrálních území za účelem výkonu práce,

aby v případě:

  • pokud jsou v pracovněprávním poměru (který zakládá účast na nemocenském pojištění), který nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat,
  • pokud se jedná o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si dobrovolně hradí nemocenské pojištění a které nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat tuto činnost, 

 podaly na KHS žádost o potvrzení karantény.

DoporučeníMZČR.pdf

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

likvidace roušek - občané.pdf Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje - pravidla pro likvidaci ochranných pomůcek

 

Nový odkaz na informace k problematice Koronavirus - COVID 19 :

https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“.

 

Klikněte na následující odkaz:

Úvod > Informace > COVID-19: informace pro občanyObecní úřad je od 16. března 2020 do odvolání uzavřen

Na základě vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění koronavirem (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky bude komunikace s obecním úřadem probíhat telefonicky nebo elektronickou poštou. V případě nutnosti si můžete dohodnout schůzku se starostkou obce po telefonické domluvě.

 

Telefonní spojení: 

pevná linka kancelář  581 222 014,  581 222 094
mobilní telefon starostka obce 723 324 667

                             

Elektronická pošta:                                  

ou@obecstaraves.cz  
starostka@obecstaraves.cz  
podatelna@obecstaraves.cz  – podání musí být podepsáno platným elektronickým podpisem

                                   

Datová schránka:  9yna8uf   

                                  

Poplatky lze hradit pouze bezhotovostně převodem na účet 22025831/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo domu.

Knihovna Stará Ves bude do odvolání uzavřena.Česká pošta - aktuální situace v doručování zásilek

 

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.

Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení" a „Odvoz spotřebiče".

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká poštaINFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU STARÁ VES

 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU STARÁ VES

Na základě vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění koronavirem (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky bude komunikace s obecním úřadem probíhat telefonicky nebo elektronickou poštou. V případě nutnosti si můžete dohodnout schůzku se starostkou obce po telefonické domluvě.

Telefonní spojení: pevná linka kancelář  581 222 014

                                 mobilní telefon starostka obce  723 324 667

Elektronická pošta: ou@obecstaraves.cz

                                       starostka@obecstaraves.cz

                                       podatelna@obecstaraves.cz

Poplatky lze hradit pouze bezhotovostně převodem na účet 22025831/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo domu.

Knihovna Stará Ves bude do odvolání uzavřena.

Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu, který měl proběhnout v rozmezí 20. 3. - 23. 3. 2020 je zrušen.  O náhradním termínu Vás budeme informovat.

Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

 

V souvislosti s tímto doporučením nabízíme seniorům pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupu potravin a léků.

V případě potřeby vhoďte seznam s adresou do schránky obecního úřadu, nebo kontaktujte starostku obce na tel. čísle 723 324 667.

 

Veškerá usnesení a opatření vlády jsou zveřejňována na úřední desce obecního úřadu.

 

Pro vyšší informovanost doporučujeme sledovat sdělovací prostředky, stránky ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo www.khsolc.cz

Byla zřízena nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

Vážení spoluobčané, prosím noste roušky anebo vícevrstvé šátky přinejmenším do všech vnitřních prostor (např. do obchodu, do lékárny……). Noste je také venku v místech, kde se můžete potkat s větším počtem osob.

Chraňte v této vypjaté situaci spojené s vyhlášením opatření kvůli koronaviru sebe i ostatní. Pokud nemusíte, nikam nechoďte, pomáhejte ohroženým a komunikujte s blízkými.

Prosím dodržujme preventivní opatření v zájmu ochrany zdraví nás všech.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU STARÁ VES.pdf

roušky.JPG

roušky.JPGOznámení - MUDr. Radoslav Špalek

OZNÁMENÍ:

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a pro zachování nutnosti minimalizace kontaktů mezi lidmi (třeba v čekárně) s okamžitou platností zavádíme následující opatření:

1/ příchod do čekárny-ordinace POUZE po telef. předešlé domluvě - PŘED PŘÍCHODEM nás VŽDY telef. konzultujte

2/ příznaky infekční choroby hlaste předem

3/ pokud není osobní kontrola nezbytně nutná, ale přicházíte "pouze" pro léky, plánovanou kontrolu stabilizovaného zdravotního stavu apod., řešte situaci telefonicky s možným zasláním elektronického receptu na mobil. Požadavek předpisu léku si připravte striktně na 3 měsíce.

4/ neprovádíme žádná zbytná vyšetření (prevence, předoperační vyšetření před plánovanými odložitelnými operacemi, plánované odložitelné odběry)

 

Uvedená opatření platí do odvoláním, minimálně na dobu vyhlášení mimořádného stavu a mohou se dle okolností upravovat.

 

V Horní Moštěnici 16. 3. 2020                                                  MUDr. Radoslav Špalek

 Vyhlášení nouzového stavu - Koronavirus COVID19

INFORMACÍCH v záložce COVID-19: INFORMACE PRO OBČANY byly přidány následující informace a dokumenty:

 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.

 

Připojené dokumenty:

Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf

Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf

Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf

Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1.pdf

 

 

Klikněte na následující odkaz:

Úvod > Informace > COVID-19: informace pro občany

 Plán akcí 2020 -  Obec Stará Ves

   logo obec.png  Plán akcí 2020 -  Obec Stará Ves 

DATUM

AKCE

DUBEN 2020

SBĚR ŽELEZA

14. – 16. 8. 2020

STAROVESKÉ HODY