11. 12. Dana

Zítra: Simona
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÁ VES - 14. 12. 2023

Datum konání: 14. 12. 2023

Obecní úřad ve Staré Vsi oznamuje občanům, že se dne 14. 12. 2023 uskuteční zasedání zastupitelstva obce Stará Ves.

Začátek jednání je v 17. 00 hod. v sále Obecního úřadu Stará Ves.

 

Program jednání:

 

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2023
 2. Schválení programu jednání.
 3. Rozpočtový výhled 2024-2026.
 4. Rozpočet na rok 2024.
 5. ZŠ a MŠ Stará Ves - přesun nevyčerpaného provozního příspěvku z roku 2023 na rok 2024.
 6. Rozpočtová opatření za měsíc říjen, listopad 2023.
 7. Provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2023. Stanovení inventarizační komise.
 8. Zpráva o výsledku kontroly finančního výboru.
 9. Zpráva o výsledku kontroly kontrolního výboru.
 10. Zpráva o výsledku kontroly nahrazující interní audit.
 11. Stočné pro rok 2024.
 12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.
 14. Zahájení výběru dodavatele „ Pořízení nového traktoru s příslušenstvím“ .
 15. Žádost o pronájem nebytových prostor.
 16. Vyjádření souhlasu k odhadované ceně pozemků p.č. 351/2, 351/4, 351/6 - vodní plocha v k.ú. Dobrčice a jejich zařazení do majetku obce.
 17. Určení zastupitele pro spolupráci s orgánem územního plánování.
 18. Různé.

 

     Stará Ves  4. 12. 2023                                                                           Monika Dvořáková            

                                                                                                                   starostka         

 

Pozvánka 14.12.2023.pdf                                                                                                                                                                                                                    


Publikováno 6. 12. 2023 15:42

"PŮLNOČNÍ" BOHOSLUŽBA SLOVA VE STARÉ VSI PROBĚHNE 24. 12. 2023 V 21:00 HODIN

Datum konání: 24. 12. 2023

Římskokatolická farnost Stará Ves nás informovala o finální podobě bohoslužeb 24. 12. 2023:

neděle 24.12. ŠTĚDRÝ DEN (4. neděle adventní):

ranní mše v 9.30 hodin, Stará Ves, (P. Zd. Pospíšilík),

"půlnoční" bohoslužba slova se svatým příjímáním se zpíváním koled v 21:00 hodin, Stará Ves (jáhen Jan Tomiga),

půlnoční mše svatá v Horní Moštěnici ve 22:00 hodin (P. Zd. Pospíšilík).

 

Více informací zde:

https://www.farnost-staraves.cz/o-farnosti/porad-bohosluzeb/


Publikováno 4. 12. 2023 17:13

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY - 12. 12. 2023

Datum konání: 12. 12. 2023

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne
12.12.2023 bude prováděna v době od 8:00 do 12:00 hod.
pravidelná údržba redukčních ventilů pro obce Přestavlky,
Stará Ves a Říkovice. V důsledku manipulace na vodovodní
síti dojde v uvedené době ke změnám tlakových poměrů
v trubní síti a ke krátkodobému přerušení dodávky pitné vody.
Upozorňujeme na možné zakalení vody ve veřejném
vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné
oblasti.
Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a
děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných
pro údržbu vodovodní sítě.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné
telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov
800 167 427
a nebo na email dispecink@vakpr.cz.
Pracovníci zodpovědní za odstávku a uvedení vodovodu zpět
do provozu – p. Rostislav Výstřela, mobil 602 584 341


Publikováno 4. 12. 2023 16:41

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ - 16. 12. 2023

Datum konání: 16. 12. 2023

PRODEJ STROMKŮ.jpg

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ.pdf


Publikováno 27. 11. 2023 23:21

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY V ČÁSTI OBCE STARÁ VES - 8. 12. 2023

Datum konání: 8. 12. 2023

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 8.12.2023
bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Stará Ves
(viz přiložená situace) v době od 8:00 do 12:00 hod.
Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby prodloužení
vodovodu v obci Stará Ves, kde budou realizovány práce
související s výstavbou nového vodovodu.
Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu
potřebném pro překonání odstávky.
Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou
dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném
vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti.
Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné
telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo
na e-mailu: dispecink@vakpr.cz
Pracovník zodpovědný za odstávku a uvedení vodovodu zpět
do provozu je p. Rostislav Výstřela, mobil 602 584 341

ODSTÁVKA_STARÁ VES_SITUACE.pdf


Publikováno 27. 11. 2023 22:42

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT PATRIKA MOŽÍŠE 23. 12. 2023

Datum konání: 23. 12. 2023

Předvánoční koncert_page-0001.jpg

Předvánoční koncert.pdf


Publikováno 20. 11. 2023 18:46

POZVÁNKA ZŠ A MŠ STARÁ VES NA ZPÍVÁNÍ KOLED A NA BĚH O VÁNOČNÍ KAPRY - 13. a 20. 12. 2023

Stara_Ves_zpiva_koledy_(3).png

Beh_o_vanocniho_kapra_(4).png

Stará_Ves_zpívá_koledy.pdf

Běh_o_vánoční_kapry.pdf

 


Publikováno 13. 11. 2023 21:46

PŘIPOMÍNÁME NUTNOST UZAVŘENÍ NOVÝCH SMLUV O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO 15. 11. 2023

Datum konání: 15. 11. 2023

 

Vážení spoluobčané, z důvodu novelizace zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů /zákon o vodovodech a kanalizacích) je nutné uzavřít nové Smlouvy o odvádění odpadních vod. Vzory nových smluv jsou zveřejněny na webových stránkách obce a ve vývěskách obce. Uzavření nových smluv proběhne na obecním úřadě od 01.09.2023 do 15.11.2023 a je povinné pro všechny majitele nemovitostí.

Smlouva o odvádění odpadních vod I.pdf

Smlouva o odvádění odpadních vod II.pdf

 

Naleznete také zde:

Úvod > Informace > Informace občanům


Publikováno 8. 11. 2023 16:26

Novější 1