19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Kanalizace

Kanalizace

Výstavba kanalizace a ČOV Stará Ves

Obrazová dokumentace v sekci Fotogalerie

 

Ve schůzi obecního výboru dne 1. března 1905 bylo poprvé hovořeno o kanalizaci obce. Na návrh starosty obce Jana Kozáčka bylo usneseno přikročit k předběžným pracím k provádění kanalizace.

      V r. 1930 oznámeno, že rozpočet na kanalizaci v obci byl stanoven na 285.000 Kč.  Stromy na návsi byly vykáceny a provedena kanalizace obce. Hlavní potrubí kanalizace bylo dlouhé 836 m. Náklad na kanalizaci činil 231.200 Kč. Zároveň bylo položeno nové hlavní vodovodní potrubí.

Další část kanalizace byla budována v roce 1962.

         Jak byla odpadní voda odváděna do té doby? U každého domu byla jímka odpadní vody, tzv. žumpa, kam přicházela jednak voda z domácnosti, srážková a také močůvka z chlévů. Tuto vodu odváželi hospodáři na pole. Návsí přes celou dědinu vedl od č. p. 30 až po č. p. 2 hluboký příkop, kam přitékala voda z cesty a ze studny na návsi (byla před č. p. 58). Při velkých deštích voda zaplavovala chalupy na dolním konci obce.

      Přes příkop byly zbudovány čtyři kamenné mostky – u č. p. 29, č. p. 52, přes okresní silnici a k dolní hospodě. Dále zde bylo pět lávek bez zábradlí, z dubových klád, a to u č. p. 54, 59, 62, 63 a 9. Voda za zahradami dolní strany a ze statku vedla zahradou kolem domu č. p. 4 až do Rumzy. Záhumenská příkopa byla od hřbitova kolem č. p. 135 do zahrady č. p. 121 a z druhé ulice od č. p. 112 k č. p. 78. Přes okresní silnici byly mostky. Veškerá voda tedy odcházela z obce potokem Rumza. Ta se zanášela kalem zvláště v dolním toku za dědinou a často se vylévala na žalkovické pozemky.

       V měsíci říjnu 2001 začala obec s výstavbou nové kanalizace a ČOV. Doba trvání této akce byla plánována od října 2001 do července 2002.   Po jednoročním zkušebním provozu a dokončení hlavního kanalizačního řádu proběhla dne 2. 12. 2003 kolaudace. 

Na uvedenou akci obdržela obec Stará Ves částku 10 528 tis. Kč jako dotaci a dále půjčku s úrokem 2% ve výši 3 509 tis.Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.   Celkové náklady na výstavbu činili 17 547tis. Kč. Zbývající částku 3 510tis. Kč musela obec uhradit ze svého rozpočtu.

     Byl vybudován nový kanalizační řád včetně domovních přípojek od č. p. 9 až na horní konec obce po dům č. p.116.  ČOV byla postavena  na pozemku u Rumzy za č. p. 188.

     Součástí rekonstrukce byly i přípojky dešťových a odpadních vod z jednotlivých domů. Výkopy kanalizačních přípojek byly provedeny vždy do vzdálenosti 1 metr od domu tak, aby se nenarušily potrubní systémy domu nebo inženýrské sítě. Napojení z domu do vzdálenosti jeden metr od domu si musel provést každý majitel nemovitosti sám.  

   Vybudováním čistírny odpadních vod se obec zařadila mezi místa, z nichž odchází voda čistá.