19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Revitalizace návsi

Revitalizace návsi ve Staré Vsi

V měsících září a říjen 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele "Revitalizace návsi" v naší obci. Celkem bylo obci předáno 5 nabídek, které byly posuzovány ve výběrové komisi, jejímiž členy byly 3 zástupci z řady našich zastupitelů a dva nezávislý fundovaní odborníci. Jako nejvýhodnější se jevila nabídka firmy Strabag, a.s., která byla komisí následně zvolena jako dodavatel připravované stavby.

Revitalizace návsi

Revitalizace návsi

Následně na to 25.11.2008 zastupitelstvo obce schválilo krátkodobí překlenovací úvěr u banky ČSOB, pobočka v Přerově ve výši 3 mil Kč, který je nutný z důvodu, že se celá stavba musí nejprve uhradit a poté až se žádá o úhradu schválené dotace na tuto stavbu, jak je zvykem u všech projektů v rámci operačních programů dotovaných z fondů EU. Obec na tuto akci získala prostředky z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, který poskytuje 80% celkových nákladů, 5% jsou prostředky Státního rozpočtu ČR a 15% nákladů představuje účast obce z vlastního rozpočtu. Hodnota celého díla představuje částku 4,9 mil.Kč.

Samotné stavební práce na revitalizaci obce započaly 2.3.2009 vytyčením inženýrských sítí a převzetím staveniště. Zemní práce byly zahájeny 16.3.2009. Vlastníci všech rodinných domků, které jsou situovány v dotčeném prostoru, byly řádně seznámeni s omezeními, která jsou nevyhnutelná po dobu výstavby, jejíž ukončení bylo plánováno na 30.6.2009.

Samotná úprava spočívala ve zhotovení komunikace pro motorová vozidla, pěší cesty a vjezdy k jednotlivým domkům ze zámkové dlažby. Parkovací stání bylo zhotoveno pomocí zatravňovacích dlaždic a oseté travním semínkem. Celková délka dotčených komunikací činí 0,33 km a plocha regenerovaného a revitalizovaného území zahrnuje 0,62 ha, přičemž byla navýšena zelená plocha o 0,08 ha, kde jsou vysázeny stromy a keře.

Revitalizace návsiCelá proměna dotčeného území sebou přinesla menší prašnost a při dešti již nedochází k promáčení a tím pádem k zabahňování komunikace. Celý projekt má tedy pozitivní dopad na životní prostředí a jeho ochranu s ohledem na použité materiály a technologie. Rozvíjí podnikatelské aktivity regionu, služby a kvalitu života, tím přispívá ke snížení nezaměstnanosti a zvyšuje bezpečnost silničního provozu na předmětné komunikaci. Byla odstraněna původní narušení místní komunikace, zlepšil se přístup obyvatel a podnikatelů k jednotlivým nemovitostem, narostla odstavná plocha, byl zaveden nový systém parkování vozidel, umožňující přístup všem skupinám obyvatel včetně tělesně postižených a byla vytvořena nová klidová zóna v centru obce. 

Ve dne 11.8.2009 proběhla veřejnoprávní kontrola interim. Na místě nebyly shledány žádné fyzické ani finanční nesrovnalosti.