14. 6. Roland

Zítra: Vít
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky a kluby > Kopaná

Kopaná

Nové informace a rozlosování na nových stránkách klubu

www.scstaraves.cz

 

JARO OS MUŽŮ 2024/2025

Datum

Čas

Zápasy

Místo

Neděle - 14.4.

15:30

Lobodice

Stará Ves

Lobodice

Sobota – 20.4.

16:00

Stará Ves

Křenovice

Stará Ves

Sobota – 27.4.

16:00

Dukla Hranice

Stará Ves

Dukla Hranice

Neděle – 5.5.

16:30

Stará Ves

Jezernice

Stará Ves

Sobota – 11.5.

16:30

Stará Ves

Tovačov „B“

Stará Ves

Neděle – 19.5.

17:00

Lověšice „B“

Stará Ves

Lověšice „B“

Sobota – 25.5.

17:00

Stará Ves

Černotín

Stará Ves

Sobota – 1.6.

17:00

Polkovice

Stará Ves

Polkovice

Sobota – 8.6.

17:00

Stará Ves

Soběchleby

Stará Ves

 

Z historie kopané ve Staré Vsi

Pro vytvoření tohoto textu byla využita část brožury vydané v r. 2002 při příležitosti oslav 70 let kopané v naší obci výborem FK Stará Ves.

Celé období činnosti fotbalového klubu (až na výjimku v letech 1962-66) bylo naplněno obětavou prací celé řady dobrovolných funkcionářů a pracovníků, kteří se vždy snažili připravit ty nejlepší podmínky a možnosti k provozování tohoto oblíbeného sportu.

Při založení FK Stará Ves v roce 1932 byl ustaven výbor ve složení: Jaroslav Zavadil (r.1905), František Kubík (r.1901), Metoděj Bednařík(r.1902), Emil Šutera (r.1906), František Uhlíř (r.1912), Oldřich Sládeček (r.1915), Josef Možíš (r.1917), František Kojetský. K zakladatelům klubu také patřil ing. Karel Wilt, který v obci několik let bydlel.

První přátelské zápasy se hrály na provizorně upraveném hřišti v "Gryngli", kde se později organizovaly taneční zábavy a výlety. Denně až 50 mužů krumpáči a lopatami upravovalo terén tak, že ještě v roce 1932 se zde hrál první přátelský zápas.

První mistrovské utkání sehrál oddíl v roce 1937 v Křenovicích. Jednalo se o okresní soutěž a St.Ves prohrála 3:6.

Další mistrovské zápasy se již hrály na hřišti "Na Kopcách", které však bylo oproti dnešním rozměrům poloviční.

Dále uvádíme jména hráčů, kteří v začátcích fotbalu ve Staré Vsi hráli nejdříve přátelské a později mistrovské zápasy:

Dohnal Josef (rok nar. 1903), Jančík Josef (1904), Čada Josef (1909), Rýdl Josef (1909),  Chodníček Jan(1910), Novosad Antonín (1909), Dohnal Augustin (1911), Zaoral Václav (1911), Netopil Jan (1912), Servus Jan (1915), Ragoš Josef (1917), Macháček Josef (1918), Šenk František (1916), Kadlčák Antonín (1916), Chodníček Jan (1916), Spala Emil (1915), Zavadil František zvaný Gujina (1917) z Horní Moštěnice, Havlíček František (1918), Štěpánek Stanislav z Němčic, Bednařík Boh. (1920), Ragoš Zdeněk (1923), Polách Vladimír (1920), Ragoš Miloš zvaný Aláh (1919),  Pavlák Leo z Loštic (1920), Zatloukal Antonín z Břestu (1919), Dostál František, Navrátil Miroslav, Vašek Ladislav, všichni ze St.Vsi, Pospíšil Antonín a Stoklasa z Roštění, Matyáš Josef, Březina Zdeněk, Březina Josef, Bartík František, Běhálek Alois z Oder, Rušikvas Vítězslav, Otáhal Bedřich a Červík Bedřich z Břestu, Mádr František, Kozák Zdeněk ze St. Vsi.

Přátelské fotbalové zápasy se hrávaly nejdříve na hřišti v Gryngli. Uvádíme jména některých hráčů: bratři Dohnalové – Josef, Adolf a Gustav, Šenk Alois, Šenk Antonín, Šenk Božek, Měrka a Kvasnica z Dobrčic. K nejstarší generaci také patřili: Barták Rudolf(1920), Ing. Jurčík Stanislav, Čala František (1922), Machálek František (1921), Stejskal Josef zv.Nebeský(1916), Čada Jaroslav (1920), Šigut Vlastimil, Pospíšil Miroslav, Vašek Josef, Chodníček Otakar, Zemánek Stanislav, Ing. Březina Horymír, Březina Radek.

V té době byli největšími fotbalovými příznivci prof.František Vajdík, František Zemánek, bratři Vaculové – Jaroslav a Alois.

V období II. světové války hrál SK Stará Ves mistrovské zápasy v okresní soutěži okresu Přerov.  Fotbalové mužstvo hrálo převážně v této sestavě:

brankař: Ragoš Josef

obrana:  Šenk František, Štěpánik Lad., Kadlčík Ant.,

záloha:   Zavadil Fr. Zvaný Gujina, Macháček Josef, Stejskal Josef

útok:      Bednařík Bohumír, Ragoš Miloš, Havlíček Frant., Spala Emil, Čala František

Na mistrovské i přátelské fotbalové zápasy se jezdilo zásadně na kole, případně na větší vzdálenost to byla kombinace kolo, vlak a pěší pochod. Příslušenství k fotbalovému hřišti se budovalo postupně. Nejdříve musel k převlečení stačit trávník vedle hřiště, později jako šatna sloužil průjezd v blízkých domech (u Janochů a Kojetských). Mnohem později sloužila jako šatna bývalá prodejna družstva Budoucnost, která byla umístěna v domě u Březinů (č. 60). Vybudování odpovídajících šaten přímo vedle hřiště je až záležitost pozdější doby.

Pro doplnění uvádíme několik zajímavostí k mistrovským zápasům z období války:

V roce 1941 sehrála St.Ves s SK Haná Klenovice. Tento klub byl leadrem soutěže a byl bezpečně první. První zápas ve St.Vsi jsme po mimořádném výkonu vyhráli 5:2. Odveta se hrála v Bedihošti a St.Ves opět vyhrála 2:0. Zajímavé bylo cestování na tento zápas. Do Věžek se jelo na kole, do Bedihoště přes Nezamyslice vlakem. K zápasu nastoupilo jen 10 hráčů. Jedenáctým hráčem byl Slávek Čada, který celou cestu zvládl na kole a ještě včas stihl začátek zápasu.

Dne 2.5.1942 hrál FK Stará Ves mistrovské utkání s SK Minůvky u Kroměříže. Zápas skončil naším vítězstvím 4:3. Hráči i příznivci se na tento zápas přepravovali pěšky do Říkovic, vlakem do Kroměříže, pěšky do Minůvek, zpět byla cesta obdobná.

Vedle mistrovských zápasů hrál SK Stará ves i přátelské turnajové zápasy, po kterých následovaly taneční zábavy.

Po roce 1945 každý rok si FK Stará Ves zval k přátelským zápasům významné kluby jako např. ASO Olomouc, SK Hodolany, SK Hulín, starší pány SK Přerov. Tyto kluby přijely k přátelským zápasům bez finančních nároků a SK Stará Ves hráčům poskytl jen občerstvení. Toto se zajišťovalo z místních zdrojů, které obstarali fotbalisté a příznivci. Pamětníci hovoří o tom, že v té době bylo vyhlášeno "stanné právo" na králíky a drůbež.

V padesátých letech došlo v TJ Sokol Stará Ves ke střídání fotbalové generace. Z dorostu přišli do I.mužstva noví mladí hráči a sestava v té době vypadala takto:

brankař: Březina Radek

obrana:  Matyáš Josef, Zemánek Stanislav

záloha:   Šigut Vlastimil, Rozsypal Lad., Uhlíř Jan

útok:      Bajer Josef, Dostál František, Navrátil Miroslav, Pospíšil Miroslav,

             Černošek Josef

Rovněž ve výboru fotbalového klubu došlo ke změnám. Předsedou byl Bednařík František, jednatelem Březina Radek, pokladníkem Šutera Emil, hospodářem Kresničer Josef, o rekvizity se staral Zdanica František, který rovněž lajnoval hřiště a staral se o sítě a míče.

Fluktuace hráčů byla v tédobě značná. Postupně se v mužstvu vystřídali z Horní Moštěnice Fikr, Janda, pizur a Odstrčil, z Přestavlk Němec Květoslav, Keler, Antek Ol., z Roštění bratři Pospíšilové, ze Zářičí Navrátil Oldřich,  z Předmostí Hlavsa J., z Kostelce u Hol. Rušikvas Vítek, ze St.Vsi Rozsypal Aug. a jeho bratr Jaroslav, bratři Vaškovi Lad. a Josef, Zemánek Aug.(zvaný Bafunda), Machálek Frant., Kozák Zd., Cagaš Ant. V této době se ve Staré Vsi hrála III.třída okresu Přerov. I v těchto časech měl fotbalový klub nedostatek finančních prostředků, a proto si vypomáhal pořádáním tanečních zábav. Pro bufet místní hospodyně vždy zdarma upekly cukroví. Na fotbalové zápasy se jezdilo především na motorkách nebo vozidlem p.Rozsypala, který v obci provozoval řeznictví.

V létech 1956 až 1957 postupně nastupovala další generace fotbalistů, kterou tvořili bratři Josef a Rosťa Vlachovi z Říkovic, Narcis Heviánek, Václav Smolík,, Oldřich Možíš, Břetislav Uhlíř (zvaný Štift), ze starší generace ještě hráli Lad. Vašek, Mir.Navrátil, Mirek Pospíšil, O. Dostál, J. Rozsypal, V. Dittrich, S. Možíš, J. Říha, J. Rytíř, J. Zdráhal a J. Zapletalík.

Pamětníci hodnotí jako jeden z nejkvalitnějších fotbalových zápasů z této doby utkání, které se hrálo dne 22.4.1956 v 10,00 hod. v Kostelci u Holešova s vojenským klubem Čkalovo Přerov, které jsme vyhráli 3:0. Dvě branky vstřelil Fr. Dostál a jednu M. Navrátil. Jako nejlepší hráči byli hodnoceni Fr. Dostál, Pospíšil Mir., Vašek L. A Bajer Josef. Ve výboru fotbalového klubu v té době pracovali R. Březina, J. Černošek, Fr, Machálek, J. Kresničer, Jar. Zavadil ml., Ol. Možíš.

Rekonstrukce fotbalového hřiště

V roce 1957 přidělil okres Přerov (tělovýchova) TJ Sokol Stará Ves clkem 25 000 Kčs na akci "Z", kterou představovala úprava fotbalového hřiště. Členy výboru byla dohodnuta výpomoc vojáků z Kroměříže. O tuto výpomoc se zasadil mjr. Alois Solař, rodák z Roštění, který ve St.Vsi krátce hrával fotbal. Odměnou za provedené práce byl vojákům zakoupen televizní přijímač. Voj.útvar dlouhodobě uvolnil buldozer i s řidičem. S pracemi se začalo na jaře r.1956. Voják bydlel u Zavadilů, kde se také stravoval. Strojem byl upravován svah vedle hřiště, který byl srovnán na úroveň dřívějšího hřiště. Hřiště bylo v podstatě otočeno o 90° směrem ke Gryngli. Veškerá režie této stavby byla hrazena z přidělených fin.prostředků. Po dobu stavby se fotbalové zápasy hrály na starém hřišti v Kostelci u Holešova.

Práce na úpravě hřiště pokračovaly v r.1958 a vyžádaly si další prostředky ve výši 25 000 Kčs.

I v tomto roce byla stavba financována jako akce "Z". V terénních úpravách pokračovala firma Moravostav Přerov. Po vyčerpání přidělených finančních prostředků práce ukončila, ale úpravy hřiště nebyly hotové. Tyto práce včetně setí trávy byly dokončeny až v roce 1959. první mistrovský zápas na novém hřišti se hrál až v r. 1959 (na podzim) se Sokolem Říkovice.

Předsedou fotbalového klubu v té době byl František Bednařík. Členy výboru byli: L. Nevřala, M. Navrátil, F. Zdanica, E. Šutera, O. Možíš, J. Kresničer, V. Polách, M. Dohnal, Z. Kozák, F.Motáň.

Stavba šaten a příslušenství

V r.1956 se brigádnicky asanovala usedlost Hrubých (vedle dnešní zastávky autobusů). Práce proběhly v průběhu jednoho týdne a zúčastnilo se jich více než 20 mužů. Ze stavby se získal stavební materiál (cihly, trámy, desky) na stavbu šaten u fotbalového hřiště. Stavební povolení vyřídila obec (MNV) a stavba byla prováděna brigádní formou. Práce byly zahájeny v květnu r.1956. Hrubá stavba byla provedena do konce července 1956. Brigádnické nadšení postupně ochabovalo, a tak další řemeslnické práce probíhaly velmi pomalu. Osazení oken a dveří bylo provedeno až v r.1959. Předsedou fotbalového klubu byl v té době J. Říha.

Vzhledem k tomu, že místní JZD v té době potřebovalo na polní práce hodně brigádníků, kteří přicházeli až ze Slovenska, potřebovalo pro ně ubytování. Místní orgány rozhodly o tom, že družstvo stavbu dokončí a využije ji přechodně jako ubytovnu. To bylo v r. 1960. Fotbalisté až do poloviny r. 1962 používali jako šatnu bytové prostory Františka Zdanici, který měl vedle hřiště rodinný domek.

V letech 1962 – 1966 fotbalový klub přerušil svoji činnost. Důvodem byl jednak nedostatek vlastních hráčů a další problémy spojené s využíváním šaten. Hráči v té době odešli do okolních vesnických klubů, nejvíce jich hrálo v Roštění.

Činnost fotbalového klubu byla obnovena až v roce 1966.

Výbor fotbalového klubu začal pracovat ve složení: Jar. Zavadil, Kresničer Josef, Machálek František, Šutera Emil a Zdanica František.

Velkou zásluhu na obnovení činnosti fotbalového klubu v roce 1966 má Vladimír Říha, který přesvědčil hráče k návratu do Staré Vsi a také se podílel na organizačních záležitostech klubu. Fotbalový klub pod názvem Sokol Stará Ves byl zařazen do IV. třídy okresu Přerov.

Mužstvo v té době tvořili tito hráči:

Kojetský František, Dostál Otakar, Šenk Rostislav, Ragoš Miroslav, Zaoral Václav, Motáň Stanislav, Dostál Ladislav, Zdráhal Josef, Možíš Stanislav, Rytíř Jan, Macháček Hynek, Uhlíř Jaroslav, Martinek Antonín, Masný Jan, Hradil Vladimír, Rozehnal Ladislav, Říha Vlad. Již první rok toto mužstvo vyhrálo tuto soutěž a postoupilo do III. třídy okresu Přerov. Rozhodující zápas o postup se hrál v Tovačově a St.Ves vyhrála 2:1. Mužstvo bylo doplněno o hráče J.Zapletala a Zd. Šíbla.

Postupně se začala projevovat práce s nadějnými dorostenci, kteří přecházeli do mužstva dospělých. Vyvrcholením snah hráčů i funkcionářů fotbalového klubu byl v r.1974 postup do II. třídy okresu Přerov. Rozhodující vítězný zápas sehrála St.Ves doma se Sokolem Polkovice, který se uskutečnil dne 9. června 1974. Stará ves vyhrála 8:4. Pět branek dal Stanislav Motáň, který podal mimořádný výkon a tři J. Kresničer.

Sestavu mužstva v té době tvořili hráči: Klimecký Miroslav, Uhlíř Jan, Vlach Zdeněk, Vlach Miroslav, Machálek Josef, Kresničer Josef, Servus Zdeněk, Uherek Jaroslav, Motáň Stanislav, Možíš Milan, Popela Ladislav, procházka Vladimír, Horák Ladislav, Netopil Roman, Netopil Jan, Hradil Vladimír, Zlámal Ivan, Paštěka Vít, Odložilík Josef, Ragoš Miroslav, který byl duší mužstva a dlouholetým kapitánem.

Toto mužstvo v roce 1978 sestoupilo z okresního přeboru do III. třídy, která se ve Staré Vsi hrála  až do roku 1997, kdy mužstvo opět postoupilo do II. třídy okresu Přerov.

V té době do mužstva přicházeli postupně další hráči: Kovář Miroslav, Vlach Zdeněk, bratři Neradilové, Ing. Matela, Dvořák Petr, Možíš Radek, Černošek Miroslav, Ministr Ladislav, Prachniar  Zdeněk a další.

Všechny tyto hráče  a mnohé další učil fotbalovému kumštu Ing. Josef Žák. Účast na jeho trénincích byla velmi vysoká, protože byly velmi zajímavé. Později pracoval ve funkci trenéra Ladislav Popela, který byl až do posledních let jediným trenérem s licencí. Jeho práce byla perspektivní a také velmi úspěšná. Hráči, které vedl, dosáhli později vynikajících úspěchů.

Mezi ně patří např. Ing. Matela, Dvořák Petr, Dvořák Roman, Tiňák Josef, Madr Marián, Možíš Milan a další. Tito hráči hráli i vyšší fotbalové soutěže a dlouhodobě reprezentovali náš fotbalový klub a obec Starou Ves.

V 80. letech pracovali jako funkcionáři fotbalového klubu tito občané: Říha Vlad., Kresničer Josef, Zdanica František, Možíš Josef, Kozák Zdeněk, Procházka Jiří, Ragoš Miroslav, Popela Ladislav, Ministr Ladislav, Zavadil Jaroslav st., Bílek Stanislav, Možíš Oldřich, Zbořil Roman,, Zapletalík Radovan, Chodníček Bohumil, Černošek Josef, Motáň Břetislav a Dvořák Miroslav.

V červnu roku 1996 byla tehdejším výborem na OÚ svolána valná hromada a výbor podal demisi do rukou starosty obce Stanislava Bílka. Byl zvolen nový výbor a vypracována koncepce rozvoje kopané ve Staré Vsi. Byl stanoven postup a priority při budování moderního sportovního areálu a zvýšení celkové úrovně kopané v FK Stará Ves. Tato koncepce měla i řadu kritiků, ale ukázala se správná, protože klub se probojoval do HFŽ a také sportovní areál je na úrovni, kterou se může pochlubit jen málo vesnických klubů.

Na těchto úspěších mají osobní podíl funkcionáři: Bílek Stanislav, Možíš Oldřich, Šrámek Rudolf, Raška Josef, Ministr Ladislav, Macháň Josef, Kozák Ladislav, Rozsypal František, Novotný Stanislav, Štička Jaroslav, Ing.Matela Vl., Čechák Libor, Možíš Milan a Josl Karel.

Zvláště je třeba ocenit funkcionářskou a manažerskou práci předsedy fotbalového klubu Milana Možíše, který vedl klub od r.1996.

Od r.1966 až do posledního období prošlo fotbalovým klubem mnoho fotbalistů, kteří se podíleli na největších úspěších staroveské kopané. Jedná se o tyto hráče: zasl.mistr sportu Gajdůšek M., Kocfelda Roman, Šrámek Rudolf, Rozsypal František, Ing. Matela Vl., Hofírek Michal, Solich Milan, Chodil Božan, Tomeček Roman, Tinák Josef, Motáň Stanislav, Demel Vl., Zbořil petr, Zemánek L. A mnoho dalších.

Jako největší dosavadní úspěch kopané ve Staré Vsi lze hodnotit postup I.mužstva do HFŽ v roce 2000. I když v této soutěži hrálo jen jeden rok, předváděnou hrou, zejména na podzim r.2000, patřilo k předním klubům soutěže. Zranění klíčových hráčů na jaře r.2001 způsobilo pokles výkonnosti a nakonec i sestup do nižší třídy. V ročníku 2001-2002 hrála Stará Ves I.B třídu HFŽ a v konečné tabulce obsadila 7. místo.

V roce 2002 pracoval výbor ve složení: Možíš Milan, Tinák Jozef ml., Kozák Ladislav, Heryán Radek, Ing. Zanáška František, Možíš Martin, Klvaňa Zdenek, Ministr Ladislav.

Složení mužstva pro sezónu 2002/2003, které se přihlásilo do I. B třídy HFŽ bylo: Kovář M., Župka R., Rybecký P., Dočkal P., Zemánek L., Tinák Jozef, Hlobil V., Pola R., Javorský D., Říha R., Zajíc T., Smějsík T., Jugas J., Kovář J., Dvořák R., Možíš M., trenérem byl Zbořil P.

Další část je zpracována dle informací uveřejňovaných ve Zpravodaji obce Stará Ves postupně od roku 2003, autory byli p. Milan Možíš a p. Radek Heryán.

V roce 2003 si fotbalový klub předsevzal zvítězit v jarní části soutěžního ročníku 2002-3 v krajské fotbalové soutěži 1.B třídy. Tím by se splnil cíl – vrátit se do 1.A třídy soutěže. Zásadní prioritou je zajištění finančních prostředků a dobře pracující zázemí oddílu.

Mladému kolektivu "A" týmu se podařil historický úspěch, postoupil v soutěži Olomouckého krajského fotbalového svazu do 1.A třídy. Je to obrovský úspěch v nelehké soutěži 1.B třídy. Poděkování za dobrou reprezentaci obce patří hráčům i realizačnímu týmu.

Fotbalový klub ve 2. polovině roku 2003 zahájil činnost v soutěži OFKS 1.A třídy. Zápasy ukázaly, že mužstvo nezkušeností a nedisciplinovaností zbytečně ztrácelo body. Výsledkem byla nedobrá atmosféra mezi fotbalovou veřejností, v kolektivu vedení a hráčů, to vedlo k rezignaci  trenéra Mgr. Zbořila, navíc se projevil nezájem místních hráčů o hru.

Na valné hromadě 2004 byl zvolen nový výbor FK: předseda klubu a sekretář – Heryán Radek, místopředseda Ing. Zanáška František, manažer – Možíš Milan ml., hospodář – Kovář Luděk, pokladník – Chodníček Milan, členové VV – Procházka Vladimír, Klvaňa Zdeněk, Možíš Martin.

Zimní příprava  fotbalistů probíhala v plaveckém bazénu v Přerově, na Laguně, v tělocvičně v Žeravicích, účastnili se Vršava capu 2004 ve Zlíně, kde skončili na 2.místě.

Ze zdravotních důvodů přestal trénovat družstvo p.Milan Možíš st., nahradili ho Milan Možíš ml. a Radek Heryán. V jarní části soutěže bylo prvořadým úkolem zachování I.A třídy v obci. Výbor měl velmi těžkou úlohu, protože necítil dostečnou podporu ze strany mnoha obyvatel Staré Vsi. 

Pokud nebude mít klub potřebné finance na zahájení další sezony a bude slyšet z mnoha stran jen kritiku na svou činnost, členové výboru odstoupí ze svých funkcí a nenajdou-li se noví funkcionáři, skončí 75 letá historie staroveského fotbalu.

Dne 4. 3. 2005 proběhla valná hromada FK Stará Ves, na které byli přítomní seznámeni s   koncepcí a záměrem fúze mezi FK Stará Ves a FKM Přerov.  Proběhla volba nového výboru, neboť s koncem "A" mužstva ve Staré Vsi ukončil svou činnost ve výboru klubu místopředseda p.Ing. František Zanáška.  Z výboru dále odstoupil p. Milan Možíš ml., protože v klubu ukončil hostování a vrátil se do FK Němčice.

Důvodů, proč k fúzi došlo, je několik:  nemáme dostatek hráčů pro obě mužstva;  zrušení "B" mužstva by situaci nijak nevyřešilo, protože kvalita hráčů "B" nesplňuje nároky na první "A" třídu;  s ohledem na budoucnost je lepší, když se mužstvo bude skládat z hráčů Staré Vsi, kteří si na jedné straně chtějí zahrát fotbal, ale na straně druhé mu nechtějí nebo nemohou věnovat více času.

Nový výbor FK Stará Ves:  Radek Heryán – předseda , Martin Možíš – místopředseda, Milan Chodníček, Luděk Kovář, Radek Bělunek, Pavel Masný, Milan Možíš st. - členové.

Zápasy "A" mužstva byly na hřišti FKM Přerov, "B" hrálo ve Staré Vsi.

V jarním období se podařilo našim fotbalistům zachránit účast v I.A třídě, což nebyl jednoduchý úkol, protože sestupovala 3 mužstva.  Rezervní tým dohrál se značnými problémy okresní soutěž a skončil v této soutěži okresu Přerov na 9. místě.

V tomto období došlo také ke sloučení s FKM Přerov. Sloučením těchto subjektů došlo k zániku FK Stará Ves. Ve stejném termínu byl registrován nový subjekt, a to Sportovní Club (SC) Stará Ves s novými stanovami.

Výbor starého subjektu měl od valné hromady k těmto úkonům mandát a současně rozhodlo vyjádření všech hráčů, že v novém soutěžním ročníku 2005-2006 nezahájí činnost v nejnižší soutěži, ale 13 hráčů přestoupí na roční hostování do FKM Přerov a bude hrát I.B třídu po dobu jednoho soutěžního ročníku. Zápasy budou sehrány na hřišti "Na Kopcách". Vzhledem k rekonstrukci hrací plochy v Přerově došlo také k dohodě, že i tým "A" FKM Přerov odehraje podzimní část sezóny na našem hřišti.

Sloučením FK Stará Ves s FKM Přerov došlo k zániku našeho fotbalového subjektu – sdružení právnické osoby "Fotbalový klub Stará Ves".  Pod novým názvem FKM odehráli fotbalisté podzimní část sezóny na hřišti ve Staré Vsi s tím, že 13 hráčů S.V. hostovalo v novém sloučeném oddíle a většina z nich hrála za "B" tým I.B třídu Ol.krajského FS.

Současně byl zaregistrován nový subjekt "SC Stará Ves", který byl připraven na zahájení činnosti, od nové sezóny začal hrát nejnižší soutěž OFS Přerov.

Jarní část dohrál FKM Přerov na hřišti ve Staré Vsi, vzhledem k rekonstrukci svého stadionu.

V červnu roku 2006 stál výbor před otázkou – co se staroveským fotbalem. Rozhodnutí zda přihlásit nejnižší třídu OS Přerov bylo velmi obtížné, protože spousta "staroveských" hráčů dlouho fotbal nehrála a hlavním cílem bylo postavit základ mužstva na domácích hráčích a jen na 2-3 "cizích" oporách. Radek Heryán a Milan Možíš ml. začali intenzivně budovat nejen mužstvo, ale i veškerou organizaci okolo.

Po odehrání podzimní části bylo možno říci, že záměr oživit fotbal ve Staré Vsi se povedl na 100%. Mužstvo skončilo na 1. místě před Lověšicemi. Tento mimořádný vstup byl impulsem ke snaze o postup a k důstojnému reprezentování obce Stará Ves. Pro další období získal klub na hostování velkou oporu středové řady Ladislava Zemánka z Radslavic, posily byly i v jiných řadách – útočník Jan Domanský, záložník Jan Gajárek, obránce Jan Jemelka a Jan Kovář. Všechny tyto posily a domácí hráči vytvořili výborný kolektiv pro boj o postup. Pod skvěle hrajícím kapitánem a zároveň trenérem Pavlem Rybeckým se tento cíl podařilo splnit a mužstvo postoupilo s náskokem 14 bodů a skórem 81:23 do OP.

Do fotbalových soutěží byli zapsáni žáci (do 12 let), což se povedlo díky tomu, že mladší hráči nehrají v počtu 11, ale jen 7+1 hráč v poli. Protože některé děti fotbal dříve nehrály, byly první zápasy herně i výsledkově velmi slabé. Chuť malých hráčů a jejich vysoká účast (20-24 dětí) na trénincích, které byly i dvakrát týdně, byla vidět s každým odehraným zápasem. Bohužel se nenašel nikdo z rodičů, kdo by pomohl při tréninku těch nejmenších, proto nemohli být přihlášeni do žádné soutěže.

Podzimní fotbalová část r. 2007 přinesla změny jak v kádru mužstva, tak v činnosti SC Stará Ves. Do sestavy přibyli: D. Javorský – hostování Vlkoš, R. Tomeček - Pavlovice, J. Gajárek – Přerov, J.Jemelka – Říkovice, J. Dvořák – Němčice. Přestože byli v OP nováčky, bylo mužstvo hodnoceno velmi dobře – 3. nejlepší útok soutěže, po podzimní části na 4. místě s 26 body a skórem 29:16. Nejlepšími střelci se stali Ladislav Zemánek se 7 góly a Zdeněk Hilbert se 4 góly.

Po jarní části se mužstvo umístilo na pěkném 4. místě se 44 body a skórem 52:43. Nejlepšími střelci byli Ladislav Zemánek, Zdeněk Hilbert a Jan Domanský, kteří dali shodně 9 branek.

Ladislav Zemánek se vrátil do klubu Radslavic, z Kozlovic se po hostování vrátil Lukáš Plch. Klub byl dále doplněn novými hráči: Stanislav Motáň /přestup z Roštění/, David Novotníček /přestup z Bystřice p.Host./, Roman Chalupa /hostování z Vlkoše/, Jan Jemelka /hostování z Říkovic/, Ivoš Velcl /hostování z Němčic/.

V minulém ročníku hostovali v družstvu žáků tři hráči z Němčic, pro další sezónu bude šest staroveských žáků hostovat v Němčicích, aby výborná parta zůstala pohromadě.

Po podzimní části okresního přeboru ročníku 2008 – 2009 byl SC Stará Ves na 3. místě.

SC Stará Ves reprezentovali: brankáři: Milan Možíš, Petr Glozyga; obránci: Jiří Vávra, Jan Jemelka, Pavel Rybecký, Jan Kovář, Martin Kovář, David Novotníček; záložníci: Roman Chalupa, Radek Heryan, Stanislav Motáň, Ivo Velcl, Tomáš Zedek, Martin Možíš, Ondřej Netopil, Tomáš Mackovík, Lukáš Plch, Roman Dvořák; útočníci Jan Domanský, Zdeněk Hilbert, Michal Schlegr, Robert Tiňák. Realizační tým: Pavel Rybecký, trenér licence C, Milan Možíš, trenér licence B, vedoucí mužstva Pavel Zdráhal, hlavní pořadatel Josef Machálek, hlasatel Marek Netopil, pořadatelská služba František Řihošek, Antonín Němec, Martin Bojko, administrativní pracovník Gabriela Heryanová, Marie Heryanová.