14. 6. Roland

Zítra: Vít
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Historie > Obec, obyvatelstvo

Obec, obyvatelstvo

Rok 1642 1755 1794 1834 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2014 2015 2016
Domy 42 66 92 115 116 123 126 132 142 152 186 195 193 193 182 174 241    
Obyvat. - - 645 552 712 732 772 804 921 892 911 785 802 754 658 540 629    

Názvy některých částí obce a polností v katastru obce Stará Ves

Ze zápisů v kronice staroveské z r. 1967 jsem vybrala následující část, kterou zapsala Anna Darebníčková, rozená Netopilová:

„Neustálá přestavba a přístavba obce mění celkový její vzhled natolik, že považuji za nutné vypsat názvy, jejich původ, i když některé se již dnes neužívají.

Naše obec je bohatá na historii, a proto je nutné, aby bylo zapsáno všechno pro ty, kteří ji budou pročítat v budoucích letech.

Veškeré informace jsem získávala od těch, které historie zajímá i od těch, kteří pro svůj vysoký věk hodně pamatují. Chtěla bych, aby i jejich jména byla uvedena na stránce naší kroniky. Jsou to: p. Ignác Zanáška č.31 /IZ/, p. Josef Čada č. 21 /JČ/, p. Karel Netopil č.16 /KN/.“

OBEC

Název místní části

Vysvětlení názvu - charakteristika

Na Rumzi

Dolní část obce. Pravděpodobný název od rumiště. Je to zkomolenina. Toto rumiště zde bylo vyváženo z celé obce. Teče zde potůček, který má týž název a je až po katastr Žalkovice.

Ulice Ztracená

Je to ulička od domu č.39, majitel Kadlec Jan , po Zakopalovo . Touto ulicí nelze projít. Odtud název Ztracená, neužívá se.

Ulice Ruská

Směrem od Čadová Žofie ( zbouráno ) nahoru až k Ministrovému a Uherkovému (č.192 dnes Bezslezinovi) Název od Napoleonských válek r.1808. Ruské vojsko přišlo do Staré Vsi touto uličkou.

Hradčany na Kopcích

Je to skupina domků na nejvyšším bodě v obci, kde stával větrný mlýn. Pro svoji vysokou polohu vznikl název. Název se dnes neužívá.

Véhon

Cesta na Kopce, vedle zdejší fary. Touto cestou se vyháněl hovězí dobytek na pastvu. Plochy k pasení bylo v té době 122,60 ha.

Veleprón

Jest studna za humny čp.21 a 22. V ní bývalo i za velmi suchých let tolik vody, že stačila pro velkou část obce. V roce 1947, kdy postihlo náš kraj velké sucho, jezdili si k Veleprónu i obyvatelé okolních vesnic, obzvlášť z Němčic. Název od velkého množství vody – veleproud – veleprón. V blízkosti této studny bylo „Prádlo“ pro přiléhající část obce. Toto zaniklo r.1915. Mezi č. 24 a 25 vedla k této studni ulička, která asi r. 1860 zanikla. Staří pamětníci dokonce tvrdí, že studna byla ve 12 hodin prázdná a ve 2 hodiny/v noci/ opět plná, tak silný proud přitékal.

Na prádle

Vedle č. 35 vede ulička, které se říká „K prádlu“. Toto se tam nachází dodnes ( zrušeno ). Prohlubeň asi 1,5m hluboká s plochou 15 m2. Po jeho delších stranách byly udělány dřevěné lávky, na které se kladlo namočené prádlo. Tak zvaným pístem se do mokrého prádla „pralo“. Od toho název prádlo. Na místě Prádla je dnes nádrž pro případ požáru, ale název Na prádle se užívá dodnes. Vedle prádla je vydatná studánka, kde horní část obce brávala vodu.

Ulice Ke hřbitovu

Směr od kostela ke škole a dále pak ke hřbitovu. Dříve byl hřbitov u kostela. Na nynějším místě byl založen roku 1894. Při kopání hrobů se nacházely popelnice, které hrobař, neznalý hodnoty těchto věcí, neopatrností zničil. V dřívějších letech byly některé uchovány ve škole, ale přes válku zmizely.

Dědina

To je hlavní část obce, kde byla stavení usedlých, tj. gruntů a podsedků. Gruntů bylo 30, podsedků 22. Usedlosti se dědily s otce na syna, jímž se říkalo dědiníci. Odtud název.

Vrchní konec

To je skupina domkářů na horním konci obce. Domy jsou nepravidelně postavené. K nim patří i ulice Ruská a Ztracená.

Dolní konec

Skupina domkářů na dolním konci obce. Domy jsou postaveny bez souladu. Tato část se rozšiřovala na pole zvané „Doměrky“. Domy na tomto poli postavené se již stavěli podle plánu v letech 1918-1920.

Pálenica

U dříve psaného prádla, které se později zavezlo, byla postavena –pálenice-, která zanikla asi v r. 1940. Staří pamětníci tomuto místu říkají buď na prádle nebo na pálenici.

U porážky

Na konci vsi, kde teče Rumza, na její pravé straně, v rohu pole zvaném Trávník se porážel dobytek pro výsek, odtud název.

U sv.Jána

Socha sv.Jana Nepomuckého byla postavena v r. 1869. Stojí na konci vsi směrem na Přerov

U Sarkandra

Směrem do Říkovic, první zatáčka, tam byl obrázek sv.Jana Sarkandra. Zanikl asi 1930, ale název se užívá dodnes

Plavisko

Za čp. 17 a 18 je nádrž na vodu, ve které se dříve plavili koně, a to jak ze statku, tak i z obce. Dnes je to nádrž pro požárníky. Název se užívá dodnes. ( Zavezeno r.1999 )

Kvartýry

Je to dům patřící ke statku a v něm bydleli a dosud bydlí zaměstnanci statku. Název se používá dodnes.

Béčák

Je to obecní dům u hřbitova, ve kterém byli obecní býci. V roce 1967 tento dům zakoupilo JZD a upravilo na bytovou jednotku. Přesto se ale stále říká „Béčák“

Staroveský les je ve výšce 320 m nad mořem a v něm se sešla vzácná květena nížin i vyšších poloh. Ze zajímavých se v něm nachází motýlokvětá rostlina – keř - jalovec/Genista Germanica/. Další, která patří mezi orchideje střevíčník /Cipripedium calceolus/. Ke skupině liliacé náležející je lilie zlatohlavá /Lilium Martagou/. Kokořík vonný /Polygonatum Odoratum/. Jílm, řídce se vyskytující strom /Ulmus Effusa/ po našem tzv. vaz nebo břístek. Muk /Sorbus Aria/, po našem zvaný břek. Babyka, strom mající korkovou kůru /Acer Kampestre/. Osika /Populus Tremula/ i jasan stepilý rovněž zdobí naše lesy. Z dalších pak je to hloh obecný /Krategus Oxiacanta/, líska /Corilus Avelana/, buk / Fagus Sylvatica/ a bříza /Betula Alba Averucoza/. Lesní keře, které se vyskytují jsou to lýkovec /Daphne Merereum/ a krvavec obecný /Cornus sanquinea/.