14. 6. Roland

Zítra: Vít
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky a kluby > Klub důchodců

Kronika

Ze zápisů Klubu důchodců ve Staré Vsi od r. 1990

Dne 23. dubna 1990 se sešlo shromáždění důchodců ve Staré Vsi a tímto byl obnoven Klub důchodců ve Staré Vsi za účasti 45 osob.

Schůzi zahájila paní Marie Nevřalová, přivítala přítomné a seznámila s programem Klubu důchodců.

Na této schůzi byli navrženi a zároveň schváleni členové samosprávy KD:

předseda:                       p. Miroslav Mlčák

místopředseda:               p. Jiří Jurčík

vedení administrativy:      p. Bohumila Klimecká

organizace kultury:          p. Marie Nevřalová

organizace služeb:           p. Josef Černošek

Dne 25. 4. 1990 bylo zasláno hlášení na MNV v Horní Moštěnici a na ONV v Přerově, že byl ve Staré Vsi obnoven Klub důchodců.

Byl přijat návrh na poplatek 20,- Kč na rok. Od MNV bylo přiděleno Kč 5.000,- na činnost klubu. Touto ustavující schůzí začal fungovat Klub důchodců ve Staré Vsi. Předseda p. Mlčák a p. Nevřalová získávali informace na soc.odboru v Přerově – přednášky, poukazy na rekreace, informace o divadle v Olomouci, návrhy na různé zájezdy atd.

Cílem prvníhozájezdu KD byly v červenci Jeseníky, v září druhý zájezd směřoval do okolí Blanska, Sloupské jeskyně, Prostějov.

Na přání členů, aby byla na členských schůzích čtena kronika školská z r. 1800, ji četla p. Nevřalová.

Rok 1991  Na výroční schůzi informoval předseda členy, že obecní zastupitelstvo ve Staré Vsi přebere věci, které patřily KD – nádobí, rádio, reproduktory a jiné. Členové souhlasili s připomínkou, aby bylo umožněno bez poplatků konat schůze a přednášky v sále obecního úřadu.    V průběhu roku byly dva zájezdy: v květnu na jižní Moravu (Velehrad, Buchlov, Hodonín, Lednice, Bzenec), v září do Kroměříže, Uherského Hradiště, Luhačovic a Zlína. Zájemci shlédli v červnu operetu Tulák  a v listopadu představení „Černí baroni“ v Olomouci.

Rok 1992  Volby do výboru se nekonaly, členové dali plnou důvěru starému výboru.

Opět byly dva zájezdy: v květnu do Vsetína, Rožnova p.Radhoštěm, na Bystřičku, v září do Brna na Špilberk, do ZOO, na Macochu, závěr byl ve sklípku v Mutěnicích. V březnu byli zájemci v Olomouci na operetě Netopýr. 

Rok 1993 Na výroční schůzi bylo odsouhlaseno zvýšení příspěvku na 30,- korun.

První akcí byla vycházka do Karlovic, kde bylo posezení při harmonice, s občerstvením.

V září byl zájezd do jeskyní Javoříčko a do Mladečských jeskyní, na sv.Kopeček s prohlídkou kostela a do ZOO. Ještě byl koncem září jeden výlet – autobusem do Hulína, vlakem do Bystřice p.Host., pěšky na Hostýn a Rusavu, autobusem domů

Rok 1994  Při doplňovacích volbách byl výbor doplněn o p.Marii Možíšovou  a p. Antonína Klimka.

V květnu byl zájezd do Zlína, Vizovic, Uherského Brodu, pak posezení ve sklípku v Blatnici.V září druhý zájezd  do Prostějova, Boskovic, Bystřice p.Perštejnem, k  Vírské přehradě, Nového Města na Moravě.

V listopadu byla cestopisná přednáška p. Jana Chmelaře.

Rok 1995   Na výroční schůzi byly provedeny změny ve složení výboru - odstoupili p. Mlčák, p.Jurčík, p.Nevřalová, p.Černošek, nově byli zvoleni p. Nevřala, p.Zemánková, p.Čierný, p. A.  Skácelíková

předseda:               Ladislav Nevřala

místopředseda:       Antonín Klimek

kulturní ref.:            Marie Možíšová

pokladník:              Bohumila Klimecká

revizoři:                  Aloisie Zemánková

                              Vladimír Čierný

členka výboru:        Anna Skácelíková

V průběhu roku byly opět dva zájezdy: v květnu do Vizovic(zámek, likérka), Karolinka (sklárny), Velké Karlovice, Valašské Meziříčí, v září do muzea v Kopřivnici, zámku v Hradci u Opavy, Opavy, na přehradu Vítkov

V listopadu se uskutečnila cestopisná přednáška s filmem o francouzských katedrálách se slovním doprovodem p. Jana Chmelaře, rodáka ze Staré Vsi

Rok 1996     Dne 26. 1. 1996 byl I. Ples důchodců ve Staré Vsi

V červnu jeli zájemci na poznávací zájezd do Vídně, v září do Náměště n.Hanou, Třebíče, Telče.

  1. srpna byla vycházka na nové fotbalové hřiště Na kopcách, pak beseda s posezením u Popelky.

V listopadu proběhla přednáška MUDr. Horáka

V tomto roce byl nejstarším členem klubu p. Josef Možíš(78 roků) , nejstarší členkou p. Anna Sehnulová(77 roků), nejmladší členkou p. Vlasta Fišnarová (56 roků)

Rok 1997  Po dvou letech byly volby do výboru KD. Navrženi a zvoleni byli:

předseda:                 Ladislav Nevřala

místopředseda:         Karel Fišnar

jednatel:                    Jaroslav Šiška

kulturní ref.:              Marie Možíšová

revizoři:                    Božena Valentová

                                Oldřich Možíš

V červnu se uskutečnil zájezd na Slovensko do Bojnice (zámek, ZOO), posezení na jižní Moravě ve sklípku,  v srpnu na výstavu Floria ve Věžkách

Rok 1998   Zvýšen členský příspěvek na Kč 50,-.

Za Klub důchodců byli do obecního zastupitelstva zvoleni p. Marie Nevřalová a p. Jaroslav Šiška.

Byly připraveny dvě odborné přednášky – v lednu o ovocnářství (ing. Ant. Dvořák), v květnu o historii a památkách Přerova a okolí.

V červnu si členové zajeli do východních Čech (ZOO Dvůr Králové n.Labem, zámek v Kuksu), v srpnu do zámku v Přerově, na Helfštýn, do Teplic n.Bečvou, v září do Jeseníku, na Šerák, do Karlovy Studánky.

V červnu byl pro členy KD koncert ženského pěveckého sboru z Horní Moštěnice (ved. p. M. Mlčák), v červenci vycházka po okolí Staré Vsi s pohoštěním v hostinci u Popelky.

Rok 1999  Při volbách do výboru byli navrženi a zvoleni noví členové:

předseda:                          Oldřich Možíš

místopředseda:                  Aloisie Zemánková

jednatel:                             Jaroslav Šiška

kulturní ref.:                       Marie Možíšová   

pokladník:                         Anežka Šenková

revizoři:                             Bohumila Klimecká, Jarmila Možíšová 

Paní Klimecká zastávala funkci pokladníka a zapisovatele od r.1990.

Zájezdy byly v tomto roce opět dva: v květnu na zámek v Tovačově, do kostela v Dubu na Moravě, na Kopeček u Olomouce (kostel, ZOO), zvonařská dílna v Brodku u Přerova; v září na jižní Moravu - Velehrad, Tupesy, Buchlovice.

V březnu byla připravena návštěva divadelního představení ve Zlíně (Strakonický dudák), v listopadu v Olomouci (Divá Bára).

V říjnu se uskutečnila přednáška p. Uličného na téma zdravá výživa, léčivé byliny

Rok 2000   V dubnu jsme shlédli operetu „Hraběnka Marica“ (Emmerich Kálmán) v

 Olomouci

V průběhu roku byly připraveny tři zájezdy: v červnu do zámku v Bruntále, jeskyní Na Pomezí, kostela ve Zlatých Horách. Prohlídka Karlovy Studánky byla ovlivněna velmi zhoršeným počasím. V červenci jsme si prohlédli v Holešově Starou židovskou synagogu, židovský hřbitov,  kostel Nanebevz. P. Marie s Černou kaplí, pak bylo posezení s pohoštěním. V září jsme jeli do Třebíče, do zámku Jaroměřice n.Rok., na přehradu Dalešice, do JE Dukovany, do Moravského Krumlova do galerie Alfonse Muchy.

V tomto roce se členové Klubu důchodců velmi aktivně podíleli na přípravě a zajišťování hodových oslav, např. Příprava areálu, hlídání v nočních hodinách, vybírání vstupného v pokladnách, nákup vhodného zboží a jeho prodej ve stáncích (limonády, pivo, víno, káva, nanuky, pamlsky a další).

Všem, kteří se na této akci podíleli, poděkoval jednatel na členské schůzi. Byli to p. Mlčák, Smolíkovi, Vlast. Čada, Jarka a Jenda Možíšovi, Jurčíkovi, Žákovi, Šiškovi, Nevřalovi, Oldřich Možíš, další členky, které byly ve stáncích.

Rok 2001    Dle stávajícího výboru byly navrženy a zvoleny do výboru KD za p.Marii Možíšovou a Al. Zemánkovou Božena Valentová a Jarmila Možíšová.  Složení výboru pro další období:

předseda:                       Oldřich Možíš

místopředseda:              Božena Valentová

jednatel:                        Jarmila Možíšová

kulturní ref.:                  Jaroslav Šiška

pokladník:                     Anežka Šenková

revizní ref.:                    Bohumila Klimecká

V březnu měli zájemci možnost shlédnout operetu „Perly panny Serafinky“(R. Piskáček) v olomouckém divadle.

V dubnu přednášel MUDr. Špalek o nemocech starší generace; bylo také odsouhlaseno zvýšení členského příspěvku na Kč 70,-.

V červnu byl zájezd do Příkaz(hanácký skanzen), Náměšti n.Hané (zámek), Čechy pod Kosířem, Prostějova (ztraceni Ol.Možíš, p. Odstrčilová a Bocanová).

V červenci jsme zajeli do Chropyně, bylo deštivé počasí, posezení s pohoštěním.   

V září byl zájezd na jižní Moravu – zámek Milotice, Hodonín (muzeum T.G.Masaryka), památky Velké Moravy u Mikulčic, sklípek v Mistříně u p.Pavluše, kapelníka Mistříňanky.

Rok 2002  Odsouhlasen členský příspěvek na Kč 100,-.

V lednu byla připravena návštěva operety „Komedie masopustu“, v červnu přednáška p. Černocha o pěstování zeleniny, škůdcích a chorobách rostlin.

V červenci jsme jeli na zájezd do Bystřice p. Hostýnem (exkurze v TONu, v zahradnictví), na Hostýn., v září na jižní Moravu – Rajhrad, Valtice, Strážnice, Břeclav, sklípek v Petrově. Pro zájemce byl výlet na Floru Olomouc, pak návštěva olomouckého dómu.

Členové se také podíleli na sběru železného šrotu v obci, odeslali příspěvek na pomoc postiženým povodněmi.

Rok 2003  Po dvou letech odstoupili ze svých funkcí p. Oldřich Možíš a p. Jaroslav Šiška. Výbor navrhl nové členy, tito však odmítli ve výboru pracovat. Ve výboru tak zůstaly p. Božena Valentová, Anežka Šenková, Jarmila Možíšová.

V květnu byl výlet do Kroměříže (prohlídka zámku, církevního vinného sklepa), pro déšť nebylo možné jít do zahrad, v září do Vizovic (zámek, likérka Jelínek s ochutnávkou), Luhačovic.

V divadle jsme byli dvakrát – v červnu (opereta „Země úsměvů“ F. Lehár) a v říjnu (opereta „Čardášová princezna“E. Kálmán) - vždy v Olomouci

Rok 2004   Do výboru byla schválena p. Květoslava Procházková jako členka.

V březnu byla návštěva divadla v Olomouci - opereta „Mamzelle Nitouche“(Florimond Hervé. ).

V květnu jsem jeli nakupovat zahrádkářské potřeby na výstavu Floria Věžky.

V září byl připraven zájezd do Litovle (pivovar), Loštic (výroba tvarůžků) do zámku Úsov,  Arboreta v Bystrovanech u Olomouce.

Rok 2005   V tomto roce se volby do výboru nekonaly, jelikož jsme nezískali žádné členy, kteří by chtěli pracovat ve výboru.

V květnu byla opět návštěva zahradnické výstavy Floria ve Věžkách. V září byli zájemci na zájezdě na jižní Moravě – Sloupsko-šošůvské jeskyně, nový kostel Šošůvka, zámek Rájec-Jestřebí, zahradnictví Lebiš v Boskovicích.

Návštěva divadla v tom roce nebyla, nebylo vybráno vhodné představení.

Rok 2006 Ve výboru klubu stále zůstaly jen 4 členky.

V dubnu jsme shlédli operetu „Noc v Benátkách“ (Johann Strauss ml.), v květnu byl zájezd na výstavu Floria Věžky.

V srpnu bylo připraveno posezení s pohoštěním v hostinci u Janovčíků, ale pro nepřízeň počasí nemohlo být venku na zahrádce. Podával se kabanos z udírny, připravil p. Chodníček.

V září jsme jeli na druhý zájezd – zámek Raduň a zámek Hradec nad Moravicí, ve Fulneku bylo nepříznivé počasí.

V prosinci bylo druhé posezení v hostinci u Janovčíků s pohoštěním (kuřata, koláče), byl přizván harmonikář p. Herník, který se postaral o dobrou náladu, zpívalo se i tančilo.

Rok 2007  Výbor klubu zůstal beze změny.

V březnu byla návštěva divadla v Olomouci – opereta „Veselá vdova“ (Franz Lehar).

V květnu tradičně jsme jeli do Věžek na výstavu Floria. V květnu byl také další zájezd – do Zlína (baťovský domek), poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, ZOO a zámek Lešná.

V srpnu bylo posezení na zahrádce u Janovčíků, s pohoštěním, podáván byl výborný kabanos z udírny. Byla velká účast členů klubu, všichni byli spokojeni.

Třetí zájezd byl v září do zámku v Lysicích,  pivovaru v Černé Hoře, kostela sv. Josefa  a   expozici tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově.

V prosinci jsme uzavřeli rok posezením členů klubu v hostinci u Janovčíků, s pohoštěním (tlačenka, jitrnice, perník).

Rok 2008  Na výroční schůzi v únoru byl výbor doplněn o p. Vladimíru Dittrichovou.  Bylo schváleno zvýšení členského příspěvku na Kč 200,- ročně.

V květnu byl zájezd do Věžek na výstavu Floria a na divadelní představení do Olomouce na operetu „Krásná Helena“(Jacques Offenbach).Zájezd v červnu nás zavedl do hradu Buchlov, zámku Buchlovice, na poutní místo Velehrad, občerstvení bylo ve skanzenu v Modré.

V červenci bylo posezení na zahrádce „U Janovčíků“ s kabanosem z udírny. V srpnu byla zajištěna účast na koncertě Eva a Vašek v Hulíně. V září byl druhý zájezd – tentokrát do muzea v Přerově, na Helfštýn, do lázní v Teplicích n.Bečvou.

V prosinci bylo Mikulášské posezení „U Janovčíků“ s pohoštěním a  hudbou.

V Zpravodaji obce č. 3 /2007 byl uveřejněn článek o činnosti Klubu důchodců, který výboru Klubu důchodců pomáhala sestavit p. Marie Nevřalová:

Po delší odmlce vás chceme informovat o dění v klubu a několika informacemi vám přiblížit jeho činnost. Klub důchodců byl založen v roce 1990. V současné době má 64 členů. Počtem převažují především starší členové a tak věkový průměr je dosti vysoký. V posledních pěti letech odešli z vedení klubu ti nejaktivnější členové a náhrada se zajišťuje jen obtížně. Z tohoto důvodu se do určité míry změnila i činnost klubu. Zejména nebylo možno již zajišťovat různé potřebné a prospěšné činnosti pro obec, protože většina členů má různé zdravotní problémy spojené se stářím. Věříme, že příchod nových členů základnu klubu posílí a činnost se zlepší.

Hlavní náplní, na kterou se klub zaměřoval, bylo organizování různých zájezdů za zábavou a kulturou a společná posezení s pohoštěním.

Zájezdy pořádáme třikrát v roce , včetně návštěvy divadel. Z úsporných důvodů cestujeme po území Moravy a Slezska. Poznali jsme již velký počet hradů a zámků. Muzeí, různé výstavy, květinové a parkové areály a další přírodní krásy Moravy.

V loňském roce jsme navštívili divadlo v Olomouci /operetu Noc v Benátkách/. V květnu jsme uspořádali zájezd na jarní Florii ve Věžkách a v září zájezd na zámek Raduň, zámek Hradec nad Moravicí, města Fulnek.

V pohostinství „U Janovčíků“ bylo koncem srpna zorganizováno posezení spojené s pohoštěním a v prosinci Mikulášská beseda.

V březnu 2007 jsme uspořádali zájezd do divadla v Olomouci /opereta Veselá vdova/, v květnu opět zájezd na Florii do Věžek, v červnu zájezd do Zlína, kde jsme navštívili „Baťovo“ muzeum „Baťův domek“ pro bývalé zaměstnance, zoologickou zahradu a zámek Lešná. V září další zájezd na zámek Lysice a prohlídku pivovaru Černá Hora. V měsíci říjnu pak Floru Olomouc. Posezení na zahrádce „U Janovčíků“ se konalo koncem srpna 2007 a bylo provázeno velkou účastí a spokojeností členů klubu. Na den 5. 12. 2007 je připravováno opět „Mikulášské posezení“.

Organizátoři těchto akcí a vedení klubu se snaží o co největší spokojenost účastníků a tato je pak pro ně největší odměnou a povzbuzením do další práce.

Příprava a organizování všech akcí je však velmi náročná na náklady /doprava, vstupné, pohoštění/. Hradí se z členských příspěvků, hotovostí od členů a také z finanční podpory OÚ, za což tímto členové klubu děkují.

Již dvě volební období vedou klub obětavě samé ženy, které by již rády na funkce rezignovaly, ale přesto se snaží udržet chod klubu. Kde jinde by pak byla příležitost  se sejít s přáteli, popovídat si a prožít něco hezkého.

Vedení klubu vítá všechny připomínky, nabídky pomoci a nápady od všech členů ke zlepšení činnosti klubu v příštích letech.

K blížícím se vánočním svátkům a Novému roku 2008 přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, dobrou pohodu a hodně lásky a porozumění do vašich rodin.

Ve Zpravodaji č. 3 /2009 byl článek, který o činnosti klubu za r. 2009 připravila J. Odstrčilová. 

V naší obci je velmi činný Klub důchodců, který byl ustaven před téměř dvaceti lety, v dubnu roku 1990. O jeho činnosti v roce 2009 jsem pro vás připravila pár vět.

Začátkem prosince se sešli členové Klubu důchodců na tradičním „Mikulášském posezení“ v pohostinství u Janovčíků. I když činnost za uplynulý rok budou podrobně bilancovat až začátkem roku 2010, už při očekávání Mikuláše vzpomínali na zážitky z akcí, které pro ně výbor připravil.

Po dubnové výroční schůzi tradičně spojené s bohatou tombolou, shlédli v květnu zájemci divadelní představení operety Boccaccio (autor Franz von Suppé) v Moravském divadle v Olomouci.

V květnu jsme si zajeli na zahradnickou výstavu Floria ve Věžkách pro inspiraci na letošní zahrádkaření.

V červnu byla připravena vycházka ke „Studýnce“ a pak do domu seniorů v Kostelci u Holešova. Protože se však hovořilo o pohybu medvěda v okolních lesích, zvolila většina účastníků přesun do Kostelce autobusem a jen dva odvážní šli lesem. V Kostelci připravili obyvatelé domu seniorů na uvítanou pohoštění. Starosta p. R. Pospíšilík seznámil přítomné s podmínkami bydlení v tomto zařízení.

V červenci jsme měli v plánu zájezd do Kopřivnice a okolí, ale přišly bleskové povodně a museli jsme změnit plán, jeli jsme na jih. Nejdříve jsme prošli expozice slavkovského zámku, pak jsme si vyslechli zajímavý výklad v nádherném klasicistním kostele Vzkříšení Páně. Po obědě jsme odjeli k Památníku bitvy tří císařů – k Mohyle míru.

V srpnu se členové klubu sešli na besedování v zahradě pohostinství u Janovčíků, pochutnávali si na dobrotách z udírny, domlouvali se na dalších akcích.

Většina důchodců se věnuje svým zahrádkám, a tak jsme jeli v říjnu na podzimní výstavu Flora Olomouc, abychom viděli jaké ovoce a zeleninu bychom mohli také sklízet. Odpoledne jsme navštívili Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Jsou zde jednak liturgické předměty, ale také obrazy a klenoty z období od 12. do 18. století. Samotné prostory románského biskupského paláce jsou zajímavé, velmi pěkně opravené.

A v prosinci bylo „Mikulášské posezení“. I když Mikuláš nepřišel, všichni se dobře pobavili u výborného pohoštění.

Klub důchodců sdružuje nyní 55 členů. Pro všechny zájemce připravuje akce pětičlenný ženský výbor: Anežka Šenková, Jarmila Možíšová, Božena Valentová, Květoslava Procházková, Vladimíra Dittrichová. Za jejich obětavou práci a přátelský přístup při plnění přání účastníků akcí jim patří velký dík.

O jeho činnosti v roce 2009 jsem pro vás připravila pár vět.

Po dubnové výroční schůzi tradičně spojené s bohatou tombolou, shlédli v květnu zájemci divadelní představení operety Boccaccio (autor Franz von Suppé) v Moravském divadle v Olomouci.

V květnu jsme si zajeli na zahradnickou výstavu Floria ve Věžkách pro inspiraci na letošní zahrádkaření.

V červnu byla připravena vycházka ke „Studýnce“ a pak do domu seniorů v Kostelci u Holešova. Protože se však hovořilo o pohybu medvěda v okolních lesích, zvolila většina účastníků přesun do Kostelce autobusem a jen dva odvážní šli lesem. V Kostelci připravili obyvatelé domu seniorů na uvítanou pohoštění. Starosta p. R. Pospíšilík seznámil přítomné s podmínkami bydlení v tomto zařízení.

V červenci jsme měli v plánu zájezd do Kopřivnice a okolí, ale přišly bleskové povodně a museli jsme změnit plán, jeli jsme na jih. Nejdříve jsme prošli expozice slavkovského zámku, pak jsme si vyslechli zajímavý výklad v nádherném klasicistním kostele Vzkříšení Páně. Po obědě jsme odjeli k Památníku bitvy tří císařů – k Mohyle míru.

V srpnu se členové klubu sešli na besedování v zahradě pohostinství u Janovčíků, pochutnávali si na dobrotách z udírny, domlouvali se na dalších akcích.

Většina důchodců se věnuje svým zahrádkám, a tak jsme jeli v říjnu na podzimní výstavu Flora Olomouc, abychom viděli jaké ovoce a zeleninu bychom mohli také sklízet. Odpoledne jsme navštívili Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Jsou zde jednak liturgické předměty, ale také obrazy a klenoty z období od 12. do 18. století. Samotné prostory románského biskupského paláce jsou zajímavé, velmi pěkně opravené.

Začátkem prosince se sešli členové Klubu důchodců na tradičním „Mikulášském posezení“ v pohostinství u Janovčíků. I když činnost za uplynulý rok budou podrobně bilancovat až začátkem roku 2010, už při očekávání Mikuláše vzpomínali na zážitky z akcí, které pro ně výbor připravil.

I když Mikuláš nepřišel, všichni se dobře pobavili u výborného pohoštění.

Klub důchodců sdružuje nyní 55 členů. Pro všechny zájemce připravuje akce pětičlenný ženský výbor: Anežka Šenková, Jarmila Možíšová, Božena Valentová, Květoslava Procházková, Vladimíra Dittrichová. Za jejich obětavou práci a přátelský přístup při plnění přání účastníků akcí jim patří velký dík.

 ROK 2009

Po dubnové výroční schůzi tradičně spojené s bohatou tombolou, shlédli v květnu zájemci divadelní představení operety Boccaccio ( Franz v. Suppé) v Moravském divadle v Olomouci.

     V květnu zajeli na zahradnickou výstavu Floria ve Věžkách pro inspiraci na letošní zahrádkaření.

      V červnu byla připravena vycházka ke „Studýnce“ a pak do domu seniorů v Kostelci u Holešova. Protože se však hovořilo o pohybu medvěda v okolních lesích, zvolila většina účastníků přesun do Kostelce autobusem a jen dva odvážní šli lesem. V Kostelci připravili obyvatelé domu seniorů na uvítanou pohoštění. Starosta p. Radek Pospíšilík seznámil přítomné s podmínkami bydlení v tomto zařízení.

       V červenci měli v plánu zájezd do Kopřivnice a okolí, ale přišly bleskové povodně a museli změnit plán, jeli na jih. Nejdříve prošli expozice slavkovského zámku, pak si vyslechli zajímavý výklad v nádherném klasicistním kostele Vzkříšení Páně. Po obědě odjeli k Památníku bitvy tří císařů – k Mohyle míru.

      V srpnu se členové klubu sešli na besedování v zahradě pohostinství u Janovčíků, pochutnávali si na dobrotách z udírny, domlouvali se na dalších akcích.

     Většina důchodců se věnuje svým zahrádkám, a tak jeli v říjnu na podzimní výstavu Flora Olomouc, aby viděli jaké ovoce a zeleninu by mohli také sklízet.  Odpoledne navštívili Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Jsou zde jednak liturgické předměty, ale také obrazy a klenoty z období od 12. do 18. století. Samotné prostory románského biskupského paláce jsou zajímavé, velmi pěkně opravené.

     A v prosinci bylo „Mikulášské posezení“. I když Mikuláš nepřišel, všichni se dobře pobavili u výborného pohoštění.

       Klub důchodců sdružuje nyní 55 členů. Pro všechny zájemce připravuje akce pětičlenný ženský výbor: Anežka Šenková (č. p. 207), Jarmila Možíšová (č. p. 196), Božena Valentová (č. p. 120), Květoslava Procházková (č. p. 129), Vladimíra Dittrichová (č. p. 165). Za jejich obětavou práci a přátelský přístup při plnění přání účastníků akcí jim patří velký dík. Poděkování patří také zastupitelstvu obce, které na činnost klubu finančně přispívá.

 

ROK 2010

Dne 9. dubna 2010 se sešlo všech 51 členů na slavnostní výroční schůzi Klubu důchodců ve Staré Vsi. Po zhodnocení činnosti za uplynulý rok a schválení plánu akcí na rok 2010 byly předány šesti seniorům připravené drobné dárky. Jsou to členové, kteří jsou členy klubu od jeho založení v roce 1990, tedy po celých 20 let, vzpomenuti byli i ti, kteří se v minulosti aktivně podíleli na přípravě činnosti klubu.

  1. května jeli důchodci tradičně na výstavní trhy Floria do Věžek, aby si nakoupili sadbu květin i zeleniny pro své zahrádky, také různé zahrádkářské pomůcky.

      V červnu čekal zájemce výlet na severní Moravu. 17. června 2010 si prohlédli krásy zámku v Kuníně, který patří mezi nejcennější barokní zámecké stavby na Moravě, postaven byl v první polovině 18. století, má nádherné interiéry. V Novém Jičíně v prostorách zámku shlédli expozici klobouků a pokrývek hlavy s názvem "Nechte na hlavě". Je zde k vidění na 600 klobouků, čepic, čepců od počátku 19. století až po současnost a také vybavení původní kloboučnické dílny. 

         V červenci zajeli důchodci na Hostýn. Využili možnosti účasti na bohoslužbách a pak se rozešli na různá místa. Někteří si prošli starou křížovou cestu nebo novější Jurkovičovu, vystoupili na rozhlednu. V areálu poutních domů je pěkné muzeum s expozicí historického vývoje tohoto významného moravského místa od prehistorie po současnost, také zde jsou přírodniny z této oblasti, ukázky flóry a fauny Hostýnských vrchů. Počasí výletníkům přálo, byl pěkný letní den s dobrou vyhlídkou do okolí.

     V pátek 27. srpna byly v hostinci "U Janovčíků" hodové dozvuky. I když pro venkovní grilování bylo počasí nepříznivé, lilo jako z konve, na dobré náladě to nikomu neubralo.

     Zato 7. září pro výlet lodí po Baťově kanále bylo počasí krásné. Samotná plavba v úseku Spytihněv – Uherské Hradiště vede pěknou slováckou krajinou, zajímavé je překonávání rozdílných výšek hladin ve čtyřech plavebních komorách. Baťův kanál byl budován v letech 1936-8, účelem bylo zlepšení hladiny spodních vod v okolí řeky Moravy a také příprava pro spojení Dunaje, Odry a Labe. Firma Baťa využívala plavební cestu pro dopravu uhlí z dolů v Ratíškovicích do elektrárny v Otrokovicích.  Z přístavu přejeli účastníci na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti, kde si prohlédli kostel sv. Františka Xaverského. Kostel byl postaven ve druhé polovině 17. století, má nádhernou barokní výzdobu. Výlet byl zakončen ve Spytihněvi u bohatého pohoštění – grilovaných uzených kolen, zmrzlinových pohárů, dobrého vínečka.

     V pátek 3. prosince 2010 pozval Klub důchodců ve Staré Vsi své členy na Mikulášské posezení s hudbou a tancem. Počasí vycházkám důchodců moc nepřálo, velký mráz a chumelenice však většině z nich nezabránily, aby se setkání uskutečnilo. Při výborném pohoštění, kávě, vínečku i zmrzlinových pohárech se společně pobavili, zazpívali, mnozí si i zatančili. 

 V rámci dobrých sousedských vztahů pozvali staroveští na některé akce i přátele z Přestavlk.

    Za přípravu všech akcí patří poděkování členkám výboru Klubu důchodců /A. Šenková, J. Možíšová, K. Procházková, B. Valentová, V. Dittrichová/ a také Obecnímu úřadu za finanční podporu. 

 

ROK 2011

Dne 9. dubna 2011 se sešlo na výroční schůzi Klubu důchodců ve Staré Vsi 45 členů.

Po zhodnocení činnosti za uplynulý rok a schválení plánu na rok 2011, jsme si vyslechli hudební vložku, kterou si pro nás připravili Patrik Možíš a Denisa Dvořáková. Vystoupení se velmi líbilo.

     První z plánovaných akcí byla tradiční cesta na výstavní trhy Floria do Věžek.

  1. července byl uspořádán zájezd na Svatý Hostýn s návštěvou bohoslužby. Přesto, že nám počasí nepřálo a celou dobu pršelo, zájezdu se zúčastnilo 35 členů.

    V pátek 19. srpna jsme se sešli na přátelském posezení s pohoštěním v hostinci u Janovčíků. Nálada byla výborná a všichni se dobře bavili.

    Při příležitosti 750 let výročí obce Stará Ves, se několik členů podílelo na prodeji upomínkových předmětů s logem obce a knihy, která byla vydána k tomuto výročí.

    V září byl připraven zájezd do Dřevohostic, kde jsme si prohlédli kostel a navštívili zámek,

 ve kterém je zajímavé hasičské muzeum s historickými stříkačkami a uniformami.

Po prohlídce následovala exkurze v pivovaru Zubr v Přerově s ochutnávkou kvasnicového piva. Po společném obědě nás autobus odvezl do parku Michalov, kde jsme se prošli a prohlédli si krásnou výsadbu záhonů a posléze poseděli u kávy a zákusků.  

    Další zájezd jsme uspořádali v říjnu na Floru Olomouc, kterého se účastnilo 32 členů klubu. Po prohlídce areálu a pavilonů s nádhernou výzdobou jsme se zastavili v marketu Globus.

Poslední akcí  bylo 9. prosince Mikulášské posezení s pohoštěním a kulturní vložkou Patrika Možíše a Denisy Dvořákové.

 

ROK 2012

Členové Klubu důchodcůve Staré Vsi se ve čtvrtek 26. 4. 2012 sešli na výroční schůzi. Cílem bylo nejen zhodnocení minulého roku a příprava akcí na ten letošní, ale také popovídání si s přáteli. Výbor připravil zprávy o činnosti a financích, a také návrh plánu akcí, které by se mohly letos uskutečnit. Poděkování patří zastupitelstvu obce za finanční příspěvek na činnost klubu.

     Prvním, již tradičním, byl výlet do Věžek na výstavu Floria. Dle informací to bylo zde snad naposled, celá akce se přesune do nově budovaného areálu v Kroměříži. 

     V červnu se vydali členové Klubu důchodců do Valašského Meziříčí a jeho okolí.    (Moravská gobelínová manufaktura - opravy historických gobelínù i vázání moderních kobercù), Velká Lhota (starobylý dřevěný kostelík z r. 1783), zámek Lešná u Val. Meziříčí (nově upravené historické místností, kostýmy z televizního seriálu Arabela), Zašová (poutní farní kostel Navštívení Panny Marie).

       V srpnu se sešli na "hodovém besedování" v hostinci "Na Základně", pro nás starší to ale stále je v "Dolní" či u "Janovčíkù". 

        Začátkem září jeli do Holešova (Šáchova synagoga, židovský hřbitov, zámek - výstava z díla malíře Josefa Lady). 

     Začátkem října jeli do Kroměříže do nových výstavních prostor zahrádkářské výstavy Floria. Byli mezi prvními návštěvníky -  mezi stánky s nabídkou květin, sazenic stromků a keřů, nejrůznějších pomůcek pro zahradu i domácnost, dobrůtek pro mlsné jazýčky. Byla zde také výstavka holubů, papoušků, slepic, kachen, králíků od drobných chovatelů. Mnohé zaujaly výpěstky klubu bonsají v prostorném pavilonu. 

     Závěrečnou akcí roku bylo mikulášské posezení "U Janovčíkù".    

 

ROK 2013

Po dubnové výroční schůzi se členové klubu i další zájemci v květnu vydali na výstavu Floria do Kroměříže na nákup květinových a zeleninových sazenic.

      V červnu jeli na Slovácko, prohlédli si opravenou baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, pak se seznámili v Tupesích s historií výroby keramiky a nakoupili si drobné předměty. Cestou domů se zastavili v Pravčicích v Muzeu zemědělské techniky našich dědů. Kromě strojů jsou zde i domácí pomůcky a připomínka šlechtění rostlin, které se provádělo v naší obci.  Muzeum bylo v Pravčicích otevřeno letos v květnu, zřídili ji otec a syn Netopilové.

      V srpnu se sešli na "předhodovém besedování" v hostinci "Na Základně". V dobré náladě si pochutnali na výborném kabanosu z udírny, mnozí si pak ještě smlsli na velkém zmrzlinovém poháru s dobrou kávou.

      V září obdivovali létající draky při drakiádě "Na Kopcách", kterou připravila staroveská škola.  Při drakiádě si mohli pochutnávat na dobrotách, které připravily děti i jejich rodiče v rámci akce nazvané "Čím vás pohostím?"

      V září jeli na velmi zajímavý zájezd, na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Toto technické dílo se v r. 2005 zařadilo mezi 7 největších divů České republiky, mezi nejvýznamnější české památky jako jsou třeba hrad Karlštejn nebo zámek Hluboká. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně byla společností ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

      Po příjezdu do elektrárny nejdříve shlédli film o budování celého díla, jeho provozu a technických podmínkách. Pak prošli tunelem do vybudované jeskyně a prohlédli si strojovnu. Autobus je poté odvezl kolem dolní nádrže k té horní. Při procházce kolem nádrže obdivovali panoráma Jeseníků, protože bylo krásné počasí a byla velmi dobrá viditelnost na blízké i daleké hory. 

       V závěru roku se členové Klubu důchodců sešli již tradičně na "Mikulášském besedování" v hostinci "Na Základně".

Poděkování patří také zastupitelstvu obce, které na činnost klubu finančně přispívá.