16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Informace > PRONÁJEM SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ

PRONÁJEM SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ

 

Provozní řád Sportovního zázemí ve Staré Vsi

 

Prostory určené k pronájmu: bufet, klubovna, WC

Sportovní zázemí si může pronajmout:

 • fyzická osoba starší osmnácti let
 • přepronájem druhé osobě je zakázán
 • pronájem sportovního areálu k pořádání komerčních akcí bude schvalován starostkou obce, zájemce musí podat písemnou žádost minimálně 14 dní před konáním akce

 

Žádost o pronájem musí být vždy podána písemně správci sportovního zázemí a musí obsahovat:

 • jméno a příjmení nájemce
 • termín pronajmutí
 • požadované prostory k pronajmutí
 • účel pronajmutí
 • datum podání žádosti + podpis

 

Cenové podmínky:

 • záloha při pronájmu 3 000,-Kč
 • ze zálohy se hradí nájem, spotřeba el. energie, vody a případné škody, zbylá hotovost se vrací nájemci
 • nájem 2 000,- Kč/akce
 • cena za elektřinu: 10,-Kč/kWh
 • cena za vodu: 100,- Kč/m3

 

Během pronájmu je zakázáno:

 • používání pronajatých prostor takovým způsobem, kdy může dojít k jejich poškození
 • používání pyrotechnických efektů
 • po 22 hodině používat zesilovač na reprodukovanou hudbu a posezení pod pergolou -platí při soukromých akcích fyzických osob

Nájemce zodpovídá za dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

Nájemce je povinen ukládat vzniklý odpad na místa k tomu určená.

Při předání a převzetí pronajímaných prostor bude sepsán předávací protokol.

 

Pokyny při přebírání sportovního zázemí:

 1. Před podpisem předávacího protokolu zapsat všechny zjevné vady do předávacího protokolu.
 2. Zapsat stavy elektřiny a vody, překontrolovat funkčnost elektrických zařízení, osvětlení, aj.
 3. Zapnout bojler na ohřev vody (v případě potřeby).
 4. Propláchnout trubky výčepního zařízení vodou pomocí čistící nádoby (v případě potřeby).
 5. Všechny odpadkové koše vybavit velkými pytli na odpadky.
 6. Doplnit toaletní potřeby na toaletách z vlastních zdrojů.

 

Pokyny pro úklid pro vrácení sportovního zázemí:

 1. Vynést veškeré přinesené věci, které patří nájemci.
 2. Uklidit nádobí.
 3. Vyklidit chladničku, následně ji vytřít, odpojit od elektřiny a nechat vyschnout.
 4. Mrazák ponechat zapojený v elektřině.
 5. Důsledně uklidit veškeré odpadky, vynést všechny odpadkové koše (případně sesypat odpadky do jednoho pytle) a pytle s odpadky odvézt.
 6. Uklidit toalety, očistit toaletní mísy a pisoár (včetně toalety pro obsluhu), vytřít podlahu.
 7. Umýt pulty ve výčepu a parapet vydávacího okýnka.
 8. Umýt stoly (lavice).
 9. Propláchnout trubky výčepního zařízení vodou (v případě jeho použití).
 10. Vyčistit oplachovač na sklenice (nutno použít dezinfekční prostředek „SAVO“ saponát jak na vnitřek oplachovače, tak i na jednotlivé kartáče).
 11. Vypnout bojler.
 12. Vytřít důkladně podlahu v bufetu a v klubovně.
 13. Při vracení zapsat stavy elektřiny a vody.
 14. Vrátit zapůjčené vybavení (nádobí…)
 15. Překontrolovat splnění předchozích bodů.

Smlouva o pronájmu a předávací protokol.docx

Rezervované termíny 2024

20. 1,    27. 1.

6.4., 20.4.

4.5., 11.5., 25.5.

8.6., 15. 6., 21.6.

13.7., 20.7.

5.8. - 9.8., 10.8. 16.8.-18.8.

7. 9. 

26.10.