10. 6. Gita

Zítra: Bruno
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

 

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek na DS ID: 9yna8uf (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: podatelna@obecstaraves.cz (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
 • PDF/A ISO 19005),
 • PNG/A (ISO/IEC 15948),
 • TIF/TIFF (revize 6 — nekomprimovaný),
 • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
 • MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-I (ISO/IEC 11172),
 • GIF,
 • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer Il (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer Ill (MP3),
 • WAV,
 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho

          struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Oú), není v datovém formátu, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li Oú schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se Oú ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, Oú dále dokument nezpracovává.