29. 11. Zina

Zítra: Ondřej
poplatky-ribbon

Poplatky                                  

Odpad

poplatek za komunální odpad
600,- Kč/poplatník s trvalým pobytem, majitel
nemovitosti bez trvalého pobytu
č.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu

hotově na pokladně - pondělí a středa

7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hod.

Splatnost k 30.4.2022

Pes

poplatek za psa

100,- Kč/pesč.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu

hotově na pokladně - pondělí a středa

7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hod.

Splatnost k 30.4.2022

Stočné

dle náměru od Vak Přerov
11/2021 - 11/2022   

 29,- Kč včetně DPH/m3

vlastní studna:
paušál 35 m3/poplatník/rok

č.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu
hotově na pokladně - pondělí a středa
7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hod.

Splatnost k 30. 6. 2022, 31. 12. 2022

Obec Stará Ves

Obec Stará Ves se nachází 10 km jihovýchodně od města Přerova. Obec Stará Ves má dnes 634 obyvatel a 236 domů. Dominantou obce je kostel, který je 60 m vysoký a je viditelný z dalekého okolí. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického jádra obce a jeho architektury, byla tato část obce prohlášena ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Pany Marie v lese Dubina. Zde je i Sv.studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě.

foto