Fulltextové vyhledávání

10. 12. Julie

Zítra: Dana
poplatky-ribbon

Poplatky

Odpad

poplatek za komunální odpad
440,- Kč/poplatník s trvalým pobytem, majitel
nemovitosti bez trvalého
pobytu
č.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu

Splatnost k 30.4.2018

Pes

poplatek za psa 100,- Kč/pes
č.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu

Splatnost k 30.4.2018

Stočné

dle náměru od Vak Přerov
11/2017 - 11/2018

vlastní studna: paušál 35 m3/poplatník/rok
č.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu

25,- Kč/m3 (včetně DPH)

Splatnost k 30.6.2018, 31.12.2018.

Obec Stará Ves

Obec Stará Ves se nachází 10 km jihovýchodně od města Přerova. Obec Stará Ves má dnes 634 obyvatel a 236 domů. Dominantou obce je kostel, který je 60 m vysoký a je viditelný z dalekého okolí. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického jádra obce a jeho architektury, byla tato část obce prohlášena ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Pany Marie v lese Dubina. Zde je i Sv.studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě.

foto