16. 7. Luboš

Zítra: Martina
poplatky-ribbon

Poplatky                                  

Odpad

poplatek za komunální odpad
800,- Kč/poplatník s trvalým pobytem, majitel
nemovitosti bez trvalého pobytu
č.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu

hotově, kartou na pokladně - pondělí a středa
7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hod.

Splatnost k 30.4.2024

Pes

poplatek za psa

100,- Kč/pesč.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu

hotově, kartou na pokladně                    - pondělí a středa

7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hod.

Splatnost k 30.4.2024

Stočné

dle náměru od Vak Přerov
11 - 12/ 2023   35,- Kč včetně DPH/m3

1/2024 - 12/2024  40,- Kč včetně DPH/m3

vlastní studna:
paušál 35 m3/poplatník/rok

č.ú: 22025831/0100 a VS číslo domu
hotově, kartou na pokladně - pondělí a středa
7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hod.

Splatnost k 30. 6. 2024, 31. 12. 2024

Obec Stará Ves

Obec Stará Ves se nachází 10 km jihovýchodně od města Přerova. Obec Stará Ves má dnes 634 obyvatel a 236 domů. Dominantou obce je kostel, který je 60 m vysoký a je viditelný z dalekého okolí. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického jádra obce a jeho architektury, byla tato část obce prohlášena ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Pany Marie v lese Dubina. Zde je i Sv.studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě.

foto