Fulltextové vyhledávání

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula
Drobečková navigace

Úvod > Informace > COVID-19: informace pro občany

COVID-19: informace pro občany

Odkazy na aktuální informace k problematice Koronavirus - COVID 19 :

www.mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví České republiky
www.khsolc.cz Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
www.krajpomaha.cz Oficiální informace o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji
https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“.
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ Usnesení vlády ČR

 

SARS-CoV 2019 - zřízena informační linka KHS OLK tel. 585 719 719 s provozem
od 9.00 do 19.00 hodin denně do odvolání.

Celostátní bezplatná informační linka v souvislosti s koronavirem: tel. 1212

 

 Výběr dokumentů:

30. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
TZ FÚ pro OLK - Sběrný box.pdf

Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání

khs-verejna-vyhlaska-ze-dne-29-3-2020-5e80adc22eafb.pdfu Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje - ukončení platnosti a účinnosti mimořádných opatření ze dne 16. 3. 2020 a 24. 3. 2020
sb048-20.pdf 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
25. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
IHOABMZAN3WR.pdf

Vláda schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem
osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi
8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:
-osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
-osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného
doprovodu,
-zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou
službu,
-majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru
a dále nařizuje podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického
zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m²,

aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou
držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, uvedeného v příloze tohoto usnesení.

sb045-20-AK.pdf

Sbírka zákonů -

122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

doporučení - záznamy.pdf Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje doporučuje všem osobám nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

vyzva_obcanum.pdf

formular_karantena_20200324.docx

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje - výzva pro všechny osoby, nacházející se od 16.3.2020 od 03:00 hod uvnitř i vně  katastrálních území  obcí Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka (dále jen katastrální území),  a v důsledku  těchto mimořádných opatření nebyly vpuštěny do těchto katastrálních území za účelem výkonu práce,

aby v případě:

  • pokud jsou v pracovněprávním poměru (který zakládá účast na nemocenském pojištění), který nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat,
  • pokud se jedná o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si dobrovolně hradí nemocenské pojištění a které nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat tuto činnost, 

 podaly na KHS žádost o potvrzení karantény.

DoporučeníMZČR.pdf

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

likvidace roušek - občané.pdf Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje - pravidla pro likvidaci ochranných pomůcek
20. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
265.pdf Vláda
I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou:
-osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
-osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
-zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
-majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru,
uvedeného v příloze tohoto usnesení;
19. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
Aktuální situace v doručování zásilek.pdf Česká pošta - aktuální situace v doručování zásilek
18. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
247.pdf Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na
všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit
pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby a další pravidla. 

249.pdf Vláda
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost
v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou
osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob
v obdobném poměru.
251.pdf Vláda
doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění
COVID-19
1. všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky
po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,
2. všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají
(zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé
jízdě.
Rozhodnutí zákaz vstupu bez roušek.pdf

ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje - 

nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků
dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)
do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu,
sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného
záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Olomouckého kraje, počínaje dnem
18. 03. 2020 od 12:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

17. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU STARÁ VES.pdf

 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU STARÁ VES

16. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
Omezeni-pohybu-osob.pdf Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00
hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s popsanými výjimkami.
13. 3. 2020 - dokumenty ke stažení  
sb0030_2020.pdf

Sbírka zákonů -

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

sb031_20.pdf

Sbírka zákonů -

70. Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
71. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
72. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
73. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
74. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Informace k nouzovému stavu.pdf Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informace k vyhlášení nouzového stavu
Znovuzavedeni.pdf Ministerstvo vnitra - Ochrana hranic České republiky
Priloha_OOP.pdf Místa určená k překračování hranic
hranicni_obce.xlsx Hraniční obce

 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.

 

 

13. 3. 2020 připojené dokumenty ke stažení
Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf
Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf
Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf
Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf
Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf
Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1.pdf

 

 

 Od 1.3.2020 je pro veřejnost v souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019 zřízena informační linka KHS OLK tel. 585 719 719 s provozem
od 9.00 do 19.00 hodin denně do odvolání.

12. 3. 2020 TZ_Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy_12.3.2020.pdf
12. 3. 2020 Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru.pdf
 28. 2. 2020 Koronavirus - návrat z Itálie.pdf
 28. 2. 2020 Koronavirus.pdf

 

 

 MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

úplné znění dokumentu ke stažení  
MO_skoly.pdf

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

MO_akce.pdf Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
MO nařízení karantény pro osoby blízké.pdf Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů u osob, o kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19.
Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly
Str. 2 z 2
potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě.
MO prodej osobních ochranných prostředků.pdf Všem osobám se zakazuje s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření
prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou
EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:
-Česká republika a její organizační složky a
-osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené
na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále
prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným
opatřením,
a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Mimořádné opatření ze dne 3. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-8/PRO, se ruší.
MO karanténa po návratu z Italské republiky.pdf Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím
na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky,
které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do
České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky
oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,
pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost.
Str. 2 z 3
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým
pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo
zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí
z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2
odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Ukončení MO výjimka pro pracující v dopravě.pdf Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ukončuje podle § 69 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. mimořádné opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-10/PRO, a to
ve vztahu k:
-  řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí
na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží,
- řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů
na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské
republiky,
- pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení
předletové nebo meziletové přípravy, při transitních nebo zpátečních letech,
a to s okamžitou platností.