19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > OPRAVA VODOVODU V OBCI STARÁ VES - 05/2024 – 11/2025

OPRAVA VODOVODU V OBCI STARÁ VES - 05/2024 – 11/2025 

                                                   Dovolujeme si Vám oznámit, že v průběhu termínu 05/2024 – 11/2025 budou ve vaší obci probíhat po jednotlivých úsecích práce spojené s obnovou vodovodního potrubí vč. přepojení vodovodních přípojek na nový řad a zapravení povrchů do původního stavu.

Převážně budou práce prováděny pomocí bezvýkopové technologie Bertlining, tj. vtahováním nového potrubí z tvárné litiny do potrubí stávajícího. Tato metoda byla zvolena za účelem zminimalizování zásahu do pozemků, byť ani ta se neobejde bez výkopových prací, jako jsou otevřené pracovní jámy pro umístění stroje pro zatahování potrubí, propojení domovních  přípojek, sondy v místě křížení s ostatními inženýrskými sítěmi či na lomech potrubí.

 

Dodávka pitné vody bude zajištěna po celou dobu výstavby pomocí náhradního polyetylénového potrubí (černé barvy), vedeném po povrchu pozemků. Plánované odstávky vody budou hlášeny v dostatečném předstihu. Za případné nepředvídatelné omezení dodávky či krátkodobé zhoršení kvality pitné vody se předem omlouváme. Po potřebných zkouškách (tlaková zkouška potrubí, laboratorní rozbory vody – technologická pauza cca 1 týden) na hlavním řadu bude prováděno přepojování domovních vodovodních přípojek. Potrubí na vodovodních přípojkách měněno nebude. Vjezdy k nemovitostem budou zajištěny, případně řešeny individuálně.

 

Žádáme občany dotčených přilehlých objektů, aby respektovali výstražné a bezpečnostní značení staveniště a nevstupovali do prostoru staveniště a do pracovních prostorů stavebních strojů.

 

Rozsah stavebních prací si po dobu stavby bohužel vyžádá krátkodobé dopravní omezení. Z tohoto důvodu žádáme majitele vozidel, aby po dobu stavebních prací dodržovali dopravní značení a pokynů pracovníků stavby a zabezpečili tak bezproblémový průběh prací.

 

Společnost VaK Přerov, a.s. děkuje za vstřícnost a trpělivost projevenou

 vůči práci společnosti a jejich dodavatelů.

 

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov

Zástupce: pí. Kovářová, tel. 581 299 115, 775 909 129

 

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov, s.r.o., Pod Lapačem 229/29, Přerov

Stavbyvedoucí: p. J, Zdráhal, tel. 603 484 923      

 

DISPEČINK VaK Přerov, a.s. – nepřetržitě – bezplatná tel. linka 800 167 427

 

INFO o opravě vodovodu.pdf

Stará Ves situace termínu výstavby vodovodu.pdf

Stará Ves harmonogram 2024 upřesnění termínů.xlsx

Stará Ves harmonogram 2024 upřesnění termínů.jpg