Obec Stará Ves

Aktuality

Požární bezpečnost
V květnu proběhl u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Den požární bezpečnosti zaměřený pro letošní rok na bezpečný byt a bezpečný dům. Místo pravidelného preventivního "kohouta" zasíláme letáky týkající se hlásičů kouře a detektorů nebezpečných plynů.
Úprava - Poplatky 2016
Nově upraveno a doplněno Poplatky 2016

Obec Stará Ves

Obec Stará Ves se nachází 10 km jihovýchodně od města Přerova. V dějinách se její název připomíná již v roce 1261, kdy český král Přemysl Otakar II. daroval tuto obec jako odměnu za prokázané služby Olomouckému biskupovi Brunovi. Nejstarší dochovanou listinou o obci je doklad o rozdělení pozemků z roku 1301. 

Obec Stará Ves má dnes 634 obyvatel a 236 domů. V obci je Základní a mateřská škola, organizace Sboru dobrovolných hasičů, fotbalový klub Sport Club Stará Ves, organizace Českého zahrádkářského svazu, Myslivecký spolek a Klub důchodců.

V letních měsících jsou v areálu fotbalového hřiště, vedle sportovních soutěží, pořádány diskotéky a další společenské akce (drakiáda, cvičení hasičů, hodové oslavy, sportovní akce školy apod.).

Dominantou obce je kostel, který je 60 m vysoký a je viditelný z dalekého okolí. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického jádra obce a jeho architektury, byla tato část obce prohlášena ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Pany Marie v lese Dubina. Zde je i Sv.studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě.

V obci jsou dvě prodejny potravin a smíšeného zboží a dva hostince, pobočka České pošty. V provozu je čerpací stanice pohonných hmot, která je situována za vesnicí směrem na Holešov.

V roce 2003 byla vybudována a uvedena do provozu čistička odpadních vod a obnovena podstatná část obecní kanalizace.

Velmi poutavý je výhled do kraje z nejvyššího bodu Holého kopce, kde je postavena retranzlační stanice České správy radiokomunikací a.s. Hezké procházky jsou ke kapličce a Sv.studánce v lese "Dubina".

 

Menu

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamil

PŘIHLÁŠKA DO PÁLENICE

Přihláška pálenice[3].pdf

www.czechpoint.cz

Návštěvnost stránek

100967