2. 6. Jarmil

Zítra: Tamara
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE MŠ VČELKA LÍŠNÁ

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE MŠ VČELKA LÍŠNÁDatum konání:
30.5.2023

Obec Líšná, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

 

vyhlašuje konkursní řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

MŠ Včelka Líšná, Líšná 53, 751 15 Domaželice, okres Přerov

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
 • praxe dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících  
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona
  o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • koncepce rozvoje školy v rozsahu 4 strany strojopisem (opatřený datem
  a podpisem uchazeče)
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele školy (ne starší než 3 měsíce)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023

 

Termín podání přihlášek: 30. 5. 2023

 

Písemné přihlášky s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu:

Obec Líšná

Líšná 10

751 15 Domaželice

 

Obálku označte heslem:

„NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE MŠ VČELKA LÍŠNÁ“.

 

V případě dalších dotazů se obracejte na místostarostku obce Líšná, Bc. Petru Maksantovou, DiS. – maksantova.petra@seznam.cz, 725 318 592.

 

Inzerát MŠ Včelka