Obec Stará Ves
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dění v obci > Rekultivace skládky TKO

Rekultivace skládky TKO

Rekultivace skládky TKO

V obci Stará Ves byla v letech 1991-1996 provozována skládka TKO, která sloužila několika sousedním obcím a v určité době zde umísťovalo komunální odpad i město Přerov. V roce 1996 byla skládka uzavřena a mělo být přistoupeno k její rekultivaci. Rozhodnutím bývalého ONV v Přerově však byla v roce 1997 opět otevřena a byl na ni ještě navíc umístěn stavební odpad z povodní zničených domů. 

Rekultivace skládky TKO Až do r..2003 se nepodařilo zajistit prostředky na rekultivaci této skládky.
V průběhu roku 2003 byly zpracovány všechny potřebné podkladové materiály a následně i projekt,takže mohlo být jednáno se SFŽP Praha o poskytnutí dotace na tuto akci.

Dotace byla přiznána rozhodnutím min.životního prostředí ČR č.j.15570341 ze dne 29.9.2003.Rekultivace skládky TKO
Následně bylo formou veřejné zakázky provedeno výběrové řízení a dodavatelem stavby se stala firma Přerovská stavební společnost s.r.o.Stavba byla zahájena v prosinci 2003 a ukončena v září 2004.V říjnu 2004 vydal Stavební úřad v Přerově kolaudační rozhodnutí,kterým se povoluje užívání této stavby.
Na základě schváleného provozního řádu se provádí monitorování uzavřené skládky a další předepsané úkony.

V současné době obec řeší majetkoprávní vyrovnání s Pozemkovým fondem ČR,který je vlastníkem části parcely, na které je umístěna rekultivovaná skládka.
Celkové náklady na tuto akci představovaly částku 14.324.605 Kč.Z toho obec Stará Ves hradila 20 % a 80 % SFŽP Praha.

Dne 22.9.2004 proběhl na stavbě "Sanace a rekultivace skládky ve Staré Vsi " kontrolní den. Bylo konstatováno, že stavba probíhá dle harmonogramu a je předpoklad, že bude ve stanoveném termínu dokončena. Rekultivace skládky TKO

V současné době probíhá navážka konečných vrstev zemin (podornice a orniční vrstva). Byla dokončena izolace skládky a v současné době je před dokončením montáž odvodňovacích žlabů.

Byl dále dohodnut předběžný termín kolaudace stavby a to na 12.10. 2004 Stavba bude  obci předána 5.10. 2004.

Přiložené fotografie dokumentují stávající dokončovací práce.